Ministerieel Besluit van 20 december 2012
gepubliceerd op 11 januari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011515
pub.
11/01/2013
prom.
20/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


20 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit houdende benoeming van twee commissarissen van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten


De Minister van Middenstand, K.M.O.'s en Zelfstandigen, Gelet op de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, artikel 43;

Gelet op de kaderwet betreffende de dienstverlenende intellectuele beroepen gecodificeerd door het koninklijk besluit van 3

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^