Ministerieel Besluit van 20 december 2012
gepubliceerd op 19 maart 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdo

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2013029221
pub.
19/03/2013
prom.
20/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties bepaald bij het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties


De Minister van Jeugd, Gelet op het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 mei 2009 houdende uitvoering van sommige bepalingen van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 tot bepaling van de nadere regels voor de toepassing van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 december 2009 tot benoeming van de leden van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 april 2010, 5 oktober 2010, 1 december 2010, 27 mei 2011, 30 augustus 2011, 18 november 2011, 27 juni 2012, 13 juli 2012 en 21 september 2012;

Gelet op de aanvraag om wijziging van het mandaat binnen een erkende federatie van jeugdorganisaties;

Overwegende dat de kandidaat aan de benoemingsvoorwaarden beantwoordt, zoals ingeschreven in artikel 38, §§ 1 tot 6 van het decreet van 26 maart 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de jeugdorganisaties, Besluit :

Artikel 1.Er wordt een einde gemaakt aan het mandaat van : 1 ° als vertegenwoordiger van de erkende federaties van jeugdorganisaties of als lid gekozen uit deze federaties naar rata van het aantal erkende jeugdorganisaties waarbij ze respectievelijk aangesloten zijn : Voor de « Confédération des Organisations de Jeunesse » :

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

De heer Daniel Detemmerman

Harmoniestraat 26

1000 Brussel


Art. 2.Benoemd wordt tot lid van de Adviescommissie voor de jeugdorganisaties en belast wordt met het voleindigen van het mandaat van het lid dat het vervangt : 1 ° Als vertegenwoordiger van de erkende federaties van jeugdorganisaties of als lid gekozen uit deze federaties naar rata van het aantal erkende jeugdorganisaties waarbij ze respectievelijk aangesloten zijn : Voor de « Confédération des Organisations de jeunesse » :

WERKEND LID

PLAATSVERVANGEND LID

Mevr. Lamia KEBBOUL

Harmoniestraat 26

1000 Brussel


Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 20 december 2012.

Brussel, 20 december 2012.

Mme E. HUYTEBROECK

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^