Ministerieel Besluit van 20 december 2013
gepubliceerd op 07 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Diest als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevesti

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013206841
pub.
07/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Diest als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (1)


De Minister van Werk, Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 14, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, artikel 2, 3°, Besluit : Enig artikel. Wordt erkend als toeristisch centrum, het gedeelte van het grondgebied van de stad Diest dat zich bevindt binnen de perimeter die wordt afgebakend door : de Felix Moonsstraat van nr. 1 tot nr. 33, de Grote Markt van nr. 1 tot nr. 35, de Botermarkt van nr. 1 tot nr. 38, de Hasseltsestraat van nr. 1 tot nr. 100, de Ketelstraat van nr. 1 tot nr. 28, de Koestraat van nr. 1 tot nr. 20, de Koning Albertstraat van nr. 1 tot nr. 119, de Leuvensestraat van nr. 3 tot nr. 92, de Schaffensestraat van nr. 5 tot nr. 26, de Scholenstraat van nr. 3 tot nr. 5, de Schotelstraat van nr. 3 tot nr. 13, de Sint-Jan Berchmansstraat van nr. 3 tot nr. 22, de Wolvenstraat van nr. 1 tot nr. 43, de Zoutstraat van nr. 1 tot nr. 11, de Guido Gezellestraat van nr. 1 tot nr. 40, de Allerheiligenberg van nr. 1 tot nr. 39, de Demerstraat van nr. 3 tot nr. 64, de Kaai van nr. 1 tot nr. 6.

Brussel, 20 december 2013.

Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971; Koninklijk besluit van 9 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 3 juli 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^