Ministerieel Besluit van 20 december 2013
gepubliceerd op 07 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden e

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2013206887
pub.
07/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (1)


De Minister van Werk, Gelet op de arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 14, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra, artikel 2, 3°.

Besluit : Enig artikel. Het historisch centrum van de stad Bergen, waarvan de ringweg R 50 de perimeter vormt, wordt erkend als toeristisch centrum.

Brussel, 20 december 2013.

Mevr. M. DE CONINCK _______ Nota (1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 16 maart 1971, Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971; Koninklijk besluit van 9 mei 2007, Belgisch Staatsblad van 3 juli 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^