Ministerieel Besluit van 20 december 2013
gepubliceerd op 22 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024004
pub.
22/01/2014
prom.
20/12/2013
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 DECEMBER 2013. - Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 31, gewijzigd bij de programmawet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 15 juli 2008Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2008 pub. 01/09/2008 numac 2008024326 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn sluiten tot regeling van de samenstelling en de werking van de Raad voor Dierenwelzijn, de artikelen 3 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot leden van de Raad voor Dierenwelzijn : 1° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Raad voor Dierenbescherming » : Mevr.Marleen ELSEN-VERLODT; 2° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Vereniging voor Dierenbescherming » : De heer Georges POTELLE;3° als vertegenwoordiger van de VZW « GAIA » : De heer Michel VANDENBOSCH;4° als vertegenwoordiger van de VZW « Animaux en Péril » : De heer Jean-Marc MONTEGNIES;5° als vertegenwoordiger van de VZW « Eurogroup for Animals » : Mevr.Sonja VAN TICHELEN; 6° als vertegenwoordiger van de VZW « Belgische Beroepsfederatie van Handelaars in Vogels, Gezelschapsdieren en Toebehoren » (ANDIBEL) : De heer Léonard MONAMI;7° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Raad van Dierenliefhebbers » : De heer Roger VANLOOK;8° als vertegenwoordiger van de VZW « Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus » : De heer Hubert ISER;9° als vertegenwoordiger van de VZW « Fédération wallonne pour l'Agriculture » : Mevr.Marie-Laurence SEMAILLE; 10° als vertegenwoordiger van VZW « Boerenbond » : De heer Erik MIJTEN;11° als vertegenwoordiger van het « Onderzoeks en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties » (OIVO) : De heer Rob BUURMAN;12° als vertegenwoordiger van de « Stichting Prins Laurent » : Mevr.Janine DELRUELLE; 13° als vertegenwoordiger van de « Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen » : De heer Thierry TRAMASURE.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Raad voor Dierenwelzijn : 1° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Raad voor Dierenbescherming » : De heer Marc BOUSSY;2° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Vereniging voor Dierenbescherming » : De heer Guy ADANT;3° als vertegenwoordiger van de VZW « GAIA » : Mevr.Ann DE GREEF; 4° als vertegenwoordiger van de VZW « Animaux en Péril » : Mevr.Marie-Laurence HAMAIDE; 5° als vertegenwoordiger van de VZW « Eurogroup for Animals » : Mevr.Véronique SCHMIT; 6° als vertegenwoordiger van de VZW « Belgische Beroepsfederatie van Handelaars in Vogels, Gezelschapsdieren en Toebehoren » (ANDIBEL) : De heer Jean-Paul SMETS;7° als vertegenwoordiger van de VZW « Nationale Raad van Dierenliefhebbers » : De heer Marc THELISSEN;8° als vertegenwoordiger van de VZW « Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus » : De heer Daniel THIBAUT;9° als vertegenwoordiger van de VZW « Fédération wallonne pour l'Agriculture » : Mevr.Ana GRANADOS; 10° als vertegenwoordiger van VZW « Boerenbond » : De heer Koen MINTIENS;11° als vertegenwoordiger van het « Onderzoeks en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties » (OIVO) : De heer Pieter-Jan DE KONING;12° als vertegenwoordiger van de « Stichting Prins Laurent » : De heer John SMETS;13° als vertegenwoordiger van de « Hoge Raad van de Orde der Dierenartsen » : Mevr.Haldegonde LIEVENS.

Art. 3.Worden benoemd als wetenschappelijke deskundigen en leden van de stuurgroep : Mevr. Claire DIEDERICH;

De heer Frank GASTHUYS;

De heer Rony GEERS;

Mevr. Marie-Claude HUYNEN;

De heer Dirk LIPS.

Art. 4.De heer Dirk LIPS wordt benoemd tot voorzitter van de Raad voor Dierenwelzijn. Mevr. Claire DIEDERICH wordt benoemd tot ondervoorzitter van de Raad.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 12 februari 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/02/2009 pub. 05/03/2009 numac 2009024062 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn sluiten tot benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn wordt opgeheven.

Brussel, 20 december 2013.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^