Ministerieel Besluit van 20 december 2018
gepubliceerd op 10 januari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2019010070
pub.
10/01/2019
prom.
20/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019010070

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


20 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, §§ 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen


De minister van Zelfstandigen en de Minister van Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, artikel 30bis, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 maart 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 18/03/2016 pub. 30/03/2016 numac 2016022135 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, artikel 107, § 5, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 januari 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 21 november 2018;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting, gegeven op 5 december 2019, Besluit :

Artikel 1.In toepassing van artikel 107, § 5, van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, worden de in artikel 107, §§ 2 en 3 van het voormeld koninklijk besluit van 22 december 1967 bedoelde jaarbedragen, laatst gewijzigd bij het ministerieel besluit van 9 februari 2018, met ingang van 1 januari 2019, aangepast als volgt: 1° de bedragen van 23.170,00 euro en 18.536,00 euro, bedoeld in paragraaf 2, A, worden respectievelijk gebracht op 23.604,00 euro en 18.883,000 euro; 2° de bedragen van 8.022,00 euro en 6.417,00 euro, bedoeld in paragraaf 2, C, worden respectievelijk gebracht op 8.172,00 euro en 6.538,00 euro; 3° de bedragen van 18.677,00 euro en 14.942,00 euro bedoeld in paragraaf 2, D en E, worden respectievelijk gebracht op 19.027,00 euro en 15.222,00 euro; 4° de bedragen van 18.536,00 euro, 6.417,00 euro, 14.942,00 euro, 4.011,00 euro, 3.209,00 euro, 5.014,00 euro, 4.011,00 euro, 4.669,00 euro en 3.735,00 euro, bedoeld in paragraaf 3, A en B, worden respectievelijk gebracht op 18.883,00 euro, 6.538,00 euro, 15.222,00 euro, 4.086,00 euro, 3.269,00 euro, 5.108,00 euro, 4.086,00 euro, 4.757,00 euro en 3.805,00 euro.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 20 december 2018.

D. DUCARME D. BACQUELAINE


begin


Publicatie : 2019-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^