Ministerieel Besluit van 20 december 2018
gepubliceerd op 06 februari 2019
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 2013 houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2019040139
pub.
06/02/2019
prom.
20/12/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2019040139

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


20 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 3 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/06/2013 pub. 10/03/2014 numac 2014011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/04/2013 pub. 10/03/2014 numac 2014011149 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot oprichting van een Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten tot oprichting van een Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, artikel 8;

Gelet op het ministerieel besluit van 3 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/06/2013 pub. 10/03/2014 numac 2014011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Franstalige Departementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015036508 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2016 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nader type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036453 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het formulier waarmee kiezers bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek de terugbetaling van hun reiskosten kunnen aanvragen type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek sluiten;

Op de voordracht van de Voorzitter van het Directiecomité, Besluit :

Artikel 1.Het ministerieel besluit van 3 juni 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/06/2013 pub. 10/03/2014 numac 2014011150 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie sluiten houdende erkenning van de VZW Sociale Dienst bij de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 10 november 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 22/12/2015 numac 2015000751 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende de samenstelling van de Franstalige Departementale Raad van Beroep type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 08/12/2015 numac 2015036508 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst voor het jaar 2016 met generieke afwijkingen van het verbod op het gebruik van pesticiden in uitvoering van artikel 5, paragraaf 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 maart 2013 houdende nader type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036453 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het formulier waarmee kiezers bij de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek de terugbetaling van hun reiskosten kunnen aanvragen type ministerieel besluit prom. 10/11/2015 pub. 27/11/2015 numac 2015036457 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de buitengewone gemeenteraadsverkiezing van 13 december 2015 in Linkebeek sluiten, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Brussel, 20 december 2018.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2019-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^