Ministerieel Besluit van 20 februari 2014
gepubliceerd op 20 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/07996/96/1 van 23 december 1988

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014131
pub.
20/03/2014
prom.
20/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


20 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/07996/96/1 van 23 december 1988


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 juli 2011Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/07/2011 pub. 20/07/2011 numac 2011014189 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen sluiten betreffende de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen, artikel 11, § 1;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A1/07996/96/1 van 23 december 1988;

Overwegende dat het ministerieel besluit nr. A1/07996/96/1 de veiligheidsinrichtingen vaststelt van de overweg nr. 1 op de industriële spooraansluiting die de industriële installaties van de NV Durobor-Gauthier verbindt met de spoorlijn nr. 96, in het station van Zinnik;

Overwegende dat de bovengenoemde industriële spooraansluiting is afgeschaft, Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit nr. A1/07996/96/1 van 23 december 1988 wordt opgeheven.

Brussel, 20 februari 2014.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^