Ministerieel Besluit van 20 februari 2014
gepubliceerd op 20 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/05200/108 BL/ID van 18 januari 1985

bron
federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer
numac
2014014133
pub.
20/03/2014
prom.
20/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER


20 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/05200/108 BL/ID van 18 januari 1985


De Staatssecretaris voor Mobiliteit, Gelet op de wet van 12 april 1835 betreffende het tolgeld en de reglementen van de spoorwegpolitie, artikel 2, geïnterpreteerd bij de wet van 11 maart 1866;

Gelet op de wet van 23 juli 1926 betreffende NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen, artikel 17, vervangen bij de wet van 1 augustus 1960 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 oktober 2004;

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer gecoördineerd op 16 maart 1968, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het ministerieel besluit nr. A1/05200/108 BL/ID van 18 januari 1985;

Overwegende dat het ministerieel besluit nr. A1/05200/108 BL/ID de industriële spooraansluiting toestaat van de NV "Centrale Electrique de Péronnes" op de spoorlijn nr. 108, in het station van Leval-Trahegnies;

Overwegende dat de bovengenoemde industriële spooraansluiting is afgeschaft.

Besluit : Enig artikel. Het ministerieel besluit nr. A1/05200/108 BL/ID van 18 januari 1985 wordt opgeheven.

Brussel, 20 februari 2014.

M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^