Ministerieel Besluit van 20 januari 2005
gepubliceerd op 07 februari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenningvan stagemeesters in de huisartsgeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2005022070
pub.
07/02/2005
prom.
20/01/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2005. - Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenningvan stagemeesters in de huisartsgeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, 13 juni 1986 en van 16 maart 1999;

Gelet op het ministerieel besluit van 26 november 1997Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/11/1997 pub. 16/12/1997 numac 1997022876 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten tot vaststelling van de criteria voor de erkenning van de stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 21 juni 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/06/1999 pub. 22/10/1999 numac 1999022669 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde;

Gelet op het ministerieel besluit van 24 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022536 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 24/06/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022535 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde sluiten houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van onderstaande geneesheren als stagemeester in de huisartsgeneeskunde wordt verlengd voor een termijn van vijf jaar : Dr. Dessart, E., Verviers;

Dr. Tratsaert, G., Mouscron.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 24 mei 2004.

Brussel, 20 januari 2005.

R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^