Ministerieel Besluit van 20 januari 2011
gepubliceerd op 01 februari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2011011027
pub.
01/02/2011
prom.
20/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 JANUARI 2011. - Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, artikel 44, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 december 2006 tot oprichting van een Algemene Directie Mededinging bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, Besluit :

Artikel 1.Worden overeenkomstig artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, gemachtigd, de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging waarvan de namen volgen : de heer Steenbergen, Jacques, directeur-generaal; de heer Walckiers, Alexis, adviseur-generaal; de heren Isselée, Johan; Marlière, Géry, adviseurs; de Mevrn. Bouillet, Anne; Chaoui Mezabi, Nawal; De Vliegher, Katrijn;

Delmeire, Charlotte; Dembo Ayaki, Micheline; Léonard, Julie; Makoko, Michèle; Prévot, Anne-Charlotte; Tapia Rodriguez, Aurélie; Teugels, Nancy; Van Goethem, Silvie; Verbanck, Lindsey; Vanderstraeten, Karen;

Walrant, Anne; attachés; de heren Capierri, Cosimo; Coppé, Patrick; Frennet, Axel; Godfurnon, Alain; Henrotte, Serge; Moerman, Eric; Perreaux, Julien; Persoons, Dirk; Schroyen, Davy; Sleebus, Herman; Van den Berghe, Christiaan; Van Den Bossche, Steve; Vertongen, Dirk; Wettinck, Carl; attachés;

Mevr. Sterckval, Nathalie, administratief deskundige;

De heer De Coninck, Jellis, administratief deskundige.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 8 april 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/04/2009 pub. 27/04/2009 numac 2009011181 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006 sluiten tot machtiging van de personeelsleden van de Algemene Directie Mededinging, bedoeld in artikel 44, § 3, van de wet tot bescherming van de economische mededinging, gecoördineerd op 15 september 2006, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 20 januari 2011.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^