Ministerieel Besluit van 20 juni 2001
gepubliceerd op 21 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur die gemachtigd zijn tot het afgeven van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2001014132
pub.
21/07/2001
prom.
20/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


20 JUNI 2001. - Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur die gemachtigd zijn tot het afgeven van vergunningen voor uitzonderlijk vervoer


De Minister van Mobiliteit en Vervoer, Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, inzonderheid artikel 48.1, Besluit : Enig artikel. De hierna volgende ambtenaren van het Bestuur van Wegverkeer en Infrastructuur, van de Directie Uitzonderlijk Vervoer van dat Bestuur zijn gemachtigd de vergunningen af te geven voor het uitzonderlijk vervoer : Henri Courtois, Directeur-generaal, André Patty, Industrieel ingenieur-directeur, Andrée Abeels, Adviseur-generaal, Erwin Machtelinckx, Industrieel ingenieur, Pascal Malice, Industrieel ingenieur, Maurice D'Hondt, Industrieel ingenieur en Edmond Schelfthout, Industieel ingenieur.

Brussel, 20 juni 2001.

Mevr. I. DURANT

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^