Ministerieel Besluit van 20 maart 2014
gepubliceerd op 05 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029759
pub.
05/12/2014
prom.
20/03/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 MAART 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school


De Minister van Gezondheid, Gelet op het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie op school sluiten betreffende de gezondheidspromotie op school, inzonderheid op artikel 28, § 1 en 9;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de commissie voor de gezondheidspromotie op school sluiten betreffende de Commissie voor de gezondheidspromotie op school;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school;

Overwegende dat de aftredende leden vervangen moeten worden ;

Overwegende dat de personen opgenomen in artikel 1 beantwoorden aan de voorwaarden voorzien in artikel 28, § 1, tweede lid van het decreet van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type decreet prom. 20/12/2001 pub. 17/01/2002 numac 2002029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de gezondheidspromotie op school sluiten betreffende de gezondheidspromotie op school en in artikel 1 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 februari 2002Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/02/2002 pub. 26/02/2002 numac 2002029120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de commissie voor de gezondheidspromotie op school sluiten betreffende de Commissie voor de gezondheidspromotie op school, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 18 juli 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012029345 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school sluiten tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gezondheidspromotie op school, zoals gewijzigd, In 2° b) als lid uit het verpleegkundig personeel, werkzaam in de sector gezondheidspromotie op school : Wordt « Mevr. Marie FRIEDEL, plaatsvervangend lid » vervangen door « Mevr. Thérèse PAQUET, plaatsvervangend lid » In 3° ) als lid voorgesteld door de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie : Wordt « Mevr. Martine JEUNEHOMME, plaatsvervangend lid; » vervangen door « de heer Martin de DUVE, plaatsvervangend lid; » In 7° b) als lid afkomstig uit de federaties van inrichtende machten van het officieel gesubsidieerd onderwijs : Wordt « de heer François VRANCKEN, werkend lid » vervangen door « de heer Alain SIMON, werkend lid » In 8° a) als lid dat de federaties van ouderverenigingen vertegenwoordigt van het officieel onderwijs : Wordt « Mevr. Joëlle LACROIX, werkend lid, » vervangen door « de heer Jean-Christophe MEUNIER, werkend lid » In 12° ) als vertegenwoordiger van de representatieve studentenverenigingen op gemeenschapsniveau : Wordt een tweede streepje toegevoegd, luidend als volgt : « - Mevr. Sofia SEDDOUCK, werkend lid. »

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 20 maart 2014.

Mevr. F. LAANAN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^