Ministerieel Besluit van 20 maart 2018
gepubliceerd op 13 september 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van ****

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2018013599
pub.
13/09/2018
prom.
20/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

**** **** DE


einde


Publicatie : 2018-09-13 **** : 2018013599

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


20 MAART 2018. - **** besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling


De hierna volgende tekst is de **** vertaling van het ministerieel besluit van 20 maart 2018 tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 02/10/2009 numac 2009000657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei type ministerieel besluit prom. 18/03/2009 pub. 26/03/2009 numac 2009000203 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de Minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei sluiten houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Belgisch Staatsblad van 22 maart 2018).

Deze vertaling is opgemaakt door de **** dienst voor **** vertaling in ****.

**** **** DIENST **** 20. **** 2018 - **** **** **** **** des **** **** **** 18.**** 2009 **** **** **** **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** 17. **** 1995 **** **** der **** des Ministers in **** **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** ****, **** des **** **** 15. **** 1980 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****; **** des **** **** **** 8. Oktober 1981 **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****; **** des **** **** **** 18. **** 2009 **** **** **** **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** 17. **** 1995 **** **** der **** des Ministers in **** **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** **** **** den **** **** **** 15. **** 2017; **** **** des **** **** **** 2. Oktober 1937 **** **** des **** der ****; **** **** des **** **** 22. Juli 1993 **** **** **** **** in **** **** den **** ****; **** **** des **** **** 30. **** 2001; **** **** des **** **** **** 29. Oktober 2001 **** die **** **** die **** der **** in den **** **** **** **** den **** **** ****; **** **** des **** **** **** 14. **** 2002 **** **** des **** **** **** ****; **** **** des **** **** **** 25. April 2005 **** **** der **** **** die **** **** in **** **** ****, ****: Artikel 1 - **** Artikel 4 des **** **** **** 18. **** 2009 **** **** **** **** des **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** **** **** **** **** **** **** des **** **** **** 17. **** 1995 **** **** der **** des Ministers in **** **** die **** ins ****, den ****, die **** **** das **** **** ****, **** **** den **** **** **** 17. Juni 2009 **** **** **** **** den **** **** **** 15. **** 2017, werden **** den **** "**** ****:" **** den **** "Artikel 57/32" die **** "Artikel 48/9 § 2;" ****.

Art. 2 - Artikel 6 **** ****, **** **** **** den **** **** **** 15. **** 2017, **** wie **** ****: 1. **** 1 **** wie **** ****: ****) **** den **** "Artikel 47/4;" **** den **** "Artikel 49" werden die **** "Artikel 48/9 § 7 **** 2;" ****. ****) **** **** "Artikel 50 **** 2" werden **** die **** "Artikel 50 § 2 **** 1" ****. ****) **** **** "Artikel 50bis **** 3; Artikel 51 **** 3;" werden ****. ****) **** **** "Artikel 51/5 §§ 1 **** 2 **** § 3 **** 2 bis 4" werden **** die **** "Artikel 51/5 §§ 1 **** 2, § 3 **** 2, § 4 **** 1 bis 3 **** § 6 **** 2" ****. ****) **** **** "Artikel 52/2 § 2 **** 1 ****. 3" werden **** die **** "Artikel 57/6 § 2 **** 1 ****. 3" ****. ****) **** den **** "Artikel 54 § 1 **** 1;" **** den **** "Artikel 57/30" werden die **** "Artikel 57/6/4 **** 2 **** 3;

Artikel 57/6/6 § 5;" ****. ****) **** **** "Artikel 74/6 §§ 1, 1bis **** § 2 **** 1" werden **** die **** "Artikel 74/6 § 1" ****.

Art. 3 - Artikel 8 **** ****, **** **** **** den **** **** **** 15. **** 2017, **** wie **** ****: 1. **** den **** "Artikel 17 § 6;" **** den **** "Artikel 30bis" werden die **** "Artikel 19/1 **** 2;" ****. 2. **** den **** "Artikel 45 § 2 **** 4 **** § 3 **** 3;" **** den **** "Artikel 49" werden die **** "Artikel 48/6 § 2 **** 4;" ****. 3. **** den **** "Artikel 49/2 § 2 **** 3 **** 4;" **** den **** "Artikel 51/3" werden die **** "Artikel 50 § 3 **** 3;" ****. 4. **** **** "Artikel 52/3 § 1 **** 2 **** 3" werden **** die **** "Artikel 52/3 § 3 **** 2" ****. Art. 4 - **** **** **** **** 22. **** 2018 in ****. ****, den 20. **** 2018 ****. ****


begin


Publicatie : 2018-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^