Ministerieel Besluit van 20 maart 2018
gepubliceerd op 19 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2018040124
pub.
19/04/2018
prom.
20/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040124

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


20 MAART 2018. - Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers


De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, Gelet op het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 18 november 1991 houdende uitvoering van het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/04/2016 pub. 20/04/2016 numac 2016029191 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering sluiten tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers en tot regeling van de ondertekening van de akte en van Regening;

Gelet op de voorstellen ingediend door de universitaire instellingen, Besluit :

Artikel 1.Krachtens het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers, wordt de erkenning van de kwalificatieniveaus B. AANGESTELD NAVORSER DOGNE Sophie, MOERMAN David.

B. EERSTAANWEZEND ONDERZOEKSLOGISTIEKER COLAUX Julien.

C. BEVOEGD VEKLAARD NAVORSER NOYELLES Benoît, OLIVIER Yoann. toegekend aan de voornoemde personen.

Art. 2.De hierbij gevoegde tabellen bepalen voor elke persoon bedoeld bij artikel 1 : - de datum van erkenning van het niveau, onder de rubriek "DATNIV". - de wetenschappelijke anciënniteit, berekend in jaren en maanden, vermeld in de twee voorafgaande kolommen "AN" en "M".

Brussel, 20 maart 2018.

J.-Cl. MARCOURT


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^