Ministerieel Besluit van 20 mei 2011
gepubliceerd op 15 juni 2011
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2011000327
pub.
15/06/2011
prom.
20/05/2011
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

20 MEI 2011. - Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D


De Minister van Binnenlandse Zaken, De Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op het koninklijk besluit van 24 maart 1972 betreffende de Staatssecretarissen;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D sluiten tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D;

Overwegende dat de samenstelling van de Departementale Stagecommissie, zoals aangegeven in het ministerieel besluit van 8 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D sluiten, dient aangepast ingevolge een vraag van een representatieve vakorganisatie, Besluiten :

Artikel 1.Bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken wordt een Departementale Stagecommissie ingesteld voor de Franstalige ambtenaren van niveau B, C en D.

Art. 2.Worden aangewezen om in de Franstalige Departementale Stagecommissie te zetelen : a) in de hoedanigheid van door de voorzitter van het Directiecomité of zijn plaatsvervanger aangewezen leden : Voorzitter : - Mevr.Agnès STREEL, adviseur Gewone leden : - Mevr. Christiane ROUMA, adviseur-generaal; - De heer Benoît DENIS, adviseur.

Plaatsvervangend voorzitter : - Mevr. Hrisanti PRASMAN, adviseur.

Plaatsvervangende leden : - Mevr. Laurence RUTS, attaché; - Mevr. Chantal NOE, adviseur. b) in de hoedanigheid van door de representatieve vakorganisaties aangewezen leden : door de Algemene Centrale der Openbare Diensten : - De heer Arnaud WINTER, gewoon lid; - De heer Gustave NYS, plaatsvervanger. door het ACV-Openbare Diensten : - De heer Léon MALEVE, gewoon lid; - De heer Jean-Marc DEDOYARD, plaatsvervanger. door het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : - De heer Philippe HOUMAN, gewoon lid; - De heer Claude VAESSEN, plaatsvervanger; - De heer Mohammed KHMIRI, plaatsvervanger.

Art. 3.Het ministerieel besluit van 8 december 2009Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D type ministerieel besluit prom. 08/12/2009 pub. 11/12/2009 numac 2009000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de FOD Binnenlandse Zaken voor de Nederlandstalige ambtenaren van niveaus B, C en D sluiten, tot instelling van een Departementale Stagecommissie bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor de Franstalige ambtenaren van niveaus B, C en D, wordt opgeheven.

Brussel, 20 mei 2011.

De Minister van Binnenlandse Zaken, Mevr. A.TURTELBOOM De Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^