Ministerieel Besluit van 20 mei 2014
gepubliceerd op 08 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 4 mei 2012 houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de

bron
vlaamse overheid
numac
2014204289
pub.
08/08/2014
prom.
20/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

VLAAMSE OVERHEID

Landbouw en Visserij


20 MEI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 en 3 van het ministerieel besluit van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012203046 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditione sluiten houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken sluiten betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken


DE VLAAMSE MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID, Gelet op het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken sluiten betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, artikel 13;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012203046 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditione sluiten betreffende de uitvoering van artikel 12 en 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken sluiten betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012203046 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditione sluiten houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken sluiten betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, artikel 2;

Overwegende dat de afdeling Organisatie en Strategisch Beleid van het Departement Landbouw en Visserij ter vervanging van mevrouw Maya Callewaert, mevrouw Freya Zutterman heeft voorgedragen als effectief lid;

Overwegende dat de afdeling Landbouw- en Visserijbeleid van het Departement Landbouw en Visserij ter vervanging van mevrouw Lieve De Smit, mevrouw Marian Debonne heeft voorgedragen als plaatsvervangend lid, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, 5°, van het ministerieel besluit van 4 mei 2012Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/05/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012203046 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditione sluiten houdende de benoeming van de leden van de adviescommissie, vermeld in artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 17/02/2012 pub. 29/03/2012 numac 2012035372 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken sluiten betreffende de bescherming van geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en traditionele aanduidingen van wijnbouwproducten en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, worden de woorden "Maya Callewaert" vervangen door de woorden "Freya Zutterman".

Art. 2.In artikel 3, 3°, van hetzelfde besluit, worden de woorden "Lieve De Smit" vervangen door de woorden "Marian Debonne".

Brussel, 20 mei 2014.

De Vlaamse minister van Economie, Buitenlands Beleid, Landbouw en Plattelandsbeleid, K. PEETERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^