Ministerieel Besluit van 20 november 2014
gepubliceerd op 16 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2014029772
pub.
16/12/2014
prom.
20/11/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

20 NOVEMBER 2014. - Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra


De Minister van Sport van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, inzonderheid op artikel 9, 2ter, zoals ingevoegd bij het decreet van 19 juli 2011;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 september 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/09/2003 pub. 07/11/2003 numac 2003201570 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003 houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra sluiten houdende toepassing van het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, inzonderheid op artikel 14bis, eerste lid, Besluit :

Artikel 1.Het model van activiteitenverslag bedoeld bij artikel 9, 2ter van het decreet van 27 februari 2003Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/02/2003 pub. 18/04/2003 numac 2003029189 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra sluiten houdende erkenning en subsidiëring van de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, wordt gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heft het ministerieel besluit van 8 december 2011Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2011 pub. 29/02/2012 numac 2012029079 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra sluiten, tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra, op.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015.

Brussel, 20 november 2014.

R. COLLIN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^