Ministerieel Besluit van 20 oktober 2015
gepubliceerd op 25 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

bron
vlaamse overheid
numac
2015036422
pub.
25/11/2015
prom.
20/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015036422

VLAAMSE OVERHEID

Mobiliteit en Openbare Werken


20 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren


De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, Gelet op het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren (het ADN-verdrag), artikel 7.1 en randnummer 1.5.1 van de Bijlage;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/07/2014 pub. 01/08/2014 numac 2014036478 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering sluiten tot bepaling van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, artikel 6. 1° ;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2012Relevante gevonden documenten type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013035070 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren sluiten betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren, Besluit : Enig Artikel. Voor het Vlaamse Gewest wordt het Agentschap Waterwegen en Zeekanaal nv aangeduid als de bevoegde autoriteit in de zin van punt 1.5.1 van de Bijlage bij het Europees verdrag van 26 mei 2000 inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren.

Brussel, 20 oktober 2015.

De Vlaamse minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn, B. WEYTS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^