Ministerieel Besluit van 21 april 2011
gepubliceerd op 18 augustus 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011204171
pub.
18/08/2011
prom.
21/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 APRIL 2011. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 03 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011


De Minister-President, De Minister van Plaatselijke Besturen en de Stad, Gelet op de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, inzonderheid op artikel 12, zoals gewijzigd bij artikel 4 van de wet van 19 juli 1996;

Gelet op het decreet van 22 december 2010 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011, inzonderheid op artikel 37;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat ordonnanceringskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 63.18 en 63.19 van programma 3 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 24 juli 2008, 4 september 2008, 29 januari 2009, 27 mei 2009, 2 september 2010 en 29 oktober 2010 door de Waalse Regering genomen beslissingen in het kader van het programma Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid en Convergentie, namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten) : Gewestelijke concurrentiekracht en Werkgelegenheid;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : "Développement du quartier de la gare TGV de Liège";

Project : Inrichting van de Plaats;

Operator : "Société de Développement du Liège-Guillemins";

Basisallocatie : 63.19.03;

Ordonnanceringskredieten : 349.946,79 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 1280 I;

Titel : "Engis, porte ouest du bassin liégeois";

Project : Aanleg van de "quais de Meuse";

Operator : Gemeente Engis Basisallocatie : 63.19.03;

Ordonnanceringskredieten : 111.627,25 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 1078 I;

Titel : Stedelijke herdynamisering van het centrum van Herstal;

Project : JAURES;

Operator : gemeente Herstal;

Basisallocatie : 63.19.03;

Ordonnanceringskredieten : 760.142,94 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0799 I;

Titel : Stedelijke herdynamisering van het centrum van Herstal;

Project : MAREXHE - Station;

Operator : gemeente Herstal;

Basisallocatie : 63.19.03;

Ordonnanceringskredieten : 429.250,39 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 0800 I;

Titel : VERDI;

Project : P1.1 Stedelijke herdynamisering Spintay - Deel A;

Operator : stad Verviers;

Basisallocatie : 63.19.03;

Ordonnanceringskredieten : 2.115.891,87 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 1493 I;

Titel : VERDI;

Project : P1.2 Stedelijke herdynamisering Spintay - Deel B;

Operator : stad Verviers;

Basisallocatie : 63.19.03;

Ordonnanceringskredieten : 976.855,97 EUR;

Codificatie van het project : E CP 1 303000 1492 I;

Convergentie;

Hoofdlijn 3 : Evenwichtige en duurzame ruimtelijke ontwikkeling Maatregel 3.3 : Stedelijke herdynamisering en aantrekkingskracht van het grondgebied;

Titel : Inrichting van de "Quartier des 4 pavés" te Frameries;

Project : Parking, multifunctionele ruimte en wegen;

Operator : gemeente Frameries;

Basisallocatie : 63.18.03;

Ordonnanceringskredieten : 1.121.406,06 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 0941 I;

Titel : La Louvière - Uitbreiding van het stadscentrum : Boch Kéramis;

Project : 2 - Aankoop van terreinen;

Operator : stad La Louvière;

Basisallocatie : 63.18.03;

Ordonnanceringskredieten : 79.510,91 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1260 I;

Titel : La Louvière - Uitbreiding van het stadscentrum : Boch Kéramis;

Project : 4 - Inrichting van openbare wegen;

Operator : stad La Louvière;

Basisallocatie : 63.18.03;

Ordonnanceringskredieten : 240.571,13 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1261 I;

Titel : Stedelijke renovatie van het stadscentrum;

Project : 1 - Inrichting van de openbare ruimte;

Operator : stad La Louvière;

Basisallocatie : 63.18.03;

Ordonnanceringskredieten : 962.974,40 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1438 I;

Titel : Stedelijke renovatie van het stadscentrum;

Project : 2 - Site "Moulin Dambot" : mobiliteitsverbinding;

Operator : stad La Louvière;

Basisallocatie : 63.18.03;

Ordonnanceringskredieten : 35.736,35 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1435 I;

Titel : Stedelijke renovatie van het stadscentrum van Chimay;

Project : Inrichting van de Grote Markt en de omtrek ervan;

Operator : stad Chimay;

Basisallocatie : 63.18.03;

Ordonnanceringskredieten : 342.645,00 EUR;

Codificatie van het project : E CV 1 303000 1428 I, Besluiten :

Artikel 1.Er worden ordonnanceringskredieten ten belope van 7.527 duizend EUR overgedragen van programma 01 van organisatieafdeling 32 naar programma 03 van organisatieafdeling 16.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van programma 03 van organisatieafdeling 16 en van programma 01 van organisatieafdeling 32 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2011 wordt gewijzigd als volgt : (in duizend euro)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluiten G.K. Overdracht

Aangepast krediet

VK

OK

VK

OK

VK

OK

OA 32 01.01.01

136.477

128.507

-

- 7.527

136.477

120.980

OA 16 63.18.03

0

0

-

+ 2.783

0

2.783

OA 16 63.19.03

0

0

-

+ 4.744

0

4.744


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Namen, 21 april 2011.

P. FURLAN R. DEMOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^