Ministerieel Besluit van 21 augustus 1997
gepubliceerd op 16 oktober 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

bron
ministerie van economische zaken
numac
1997011313
pub.
16/10/1997
prom.
21/08/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 AUGUSTUS 1997. Ministerieel besluit houdende intrekking van de erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd door de wet van 11 februari 1994, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, Besluit :

Artikel 1.Op eigen verzoek van de belanghebbende wordt de erkenning als onderneming gespecialiseerd in financieringshuur ingetrokken voor de naamloze vennootschap Inter-Crédit, Louizalaan 65, te 1050 Brussel.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 augustus 1997.

E. DI RUPO

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^