Ministerieel Besluit van 21 augustus 2018
gepubliceerd op 31 augustus 2018
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle
numac
2018204413
pub.
31/08/2018
prom.
21/08/2018
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018204413

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR NUCLEAIRE CONTROLE


21 AUGUSTUS 2018. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs


De Vice-Eerste Minister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, Gelet op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, artikel 9 § 5, vervangen bij artikel 3 van de wet van 19 maart 2014;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de opheffing van de aanduiding en de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 2014 betreffende de aanduiding van gemachtigden, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 13 januari 2015, 30 november 2015, 6 december 2015, 1 april 2016, 22 juni 2016, 21 juli 2017, 3 september 2017, 3 december 2017 en 18 juli 2018, Besluit :

Artikel 1.De hiernagenoemde personen, tewerkgesteld bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, werden aangeduid tot nucleair inspecteur : BERDEN, Rutger;

BERLAMONT, Jolien;

BOOST, Julie;

CARLIER, Pascal;

COENEN, Simon;

CREEMERS, Joris;

CZWARTKOWSKY Stephane DE GREEVE, Jean;

DEHANDSCHUTTER, Boris;

DE SMET, Fabienne;

DE WILDE, Katleen;

FREMOUT, An;

HERMAN, Eric;

JADOUL, Ludo;

KLEIN MEULEKAMP, Robin;

LEBLANC, Vincent;

LIEBENS, Martine;

LOURTIE, Guy;

M'RAD DALI, Walid;

NAZE Cédric OULID DREN, Kamr Eddine;

PEPIN, Stéphane;

SCHRAYEN, Virginie;

SOMBRE, Lionel;

TOMBUYSES, Béatrice;

VANDECASTEELE, Christian;

VAN DER MEERSCH, Daan;

VAN WONTERGHEM, Frederik;

VERRIEST, Luc;

WERTELAERS, An.

Art. 2.Het ministerieel besluit van 8 juli 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2016 pub. 20/07/2016 numac 2016203806 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs sluiten tot vaststelling van de geactualiseerde nominatieve lijst van de nucleaire inspecteurs, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 augustus 2018.

De Vice-Eerste Minister en de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, J. JAMBON


begin


Publicatie : 2018-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^