Ministerieel Besluit van 21 december 1999
gepubliceerd op 29 december 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken

bron
ministerie van justitie
numac
1999010257
pub.
29/12/1999
prom.
21/12/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


21 DECEMBER 1999. - Ministerieel besluit houdende benoeming der leden van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken


De Minister van Justitie, Gelet op het Algemeen Reglement op de Gerechtskosten in strafzaken, bepaald door het koninklijk besluit van 28 december 1950, inzonderheid op de artikelen 114, 115 en 119, Besluit : Tot lid van de Commissie voor de gerechtskosten in strafzaken zijn voor een termijn van één jaar, met ingang van 1 januari 2000, benoemd : de heren : DEMEYER, Jean, ere-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, voorzitter;

DE VRIESE, Jean, arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Dendermonde, lid en plaatsvervangend voorzitter;

DERYNCK, Leo, advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel, plaatsvervangend lid;

Mevr. FRANCOTTE, Brigitte, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, plaatsvervangend lid; de heer WYCKAERT, Pieter, eerste substituut-arbeidsauditeur bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, plaatsvervangend lid;

Mevr. JANSSENS, Jacqueline, substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, plaatsvervangend lid; de heer BARET, Jozef, secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie, lid;

Mevr. LAUWERS, Nicole, directeur-generaal bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid; de heren : ADRIAENSEN, Frans, eredirecteur bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid;

DE ROOMS, Johannes, erebestuursdirecteur bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid;

DE VOS, Marcq, ereadviseur-generaal bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid;

VAN WANZEELE, Roger, adviseur bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend lid;

Mevr. BERRE, Anne, eerstaanwezend inspecteur bij de Administratie van de BTW, der registratie en domeinen, Ministerie van Financiën, lid; de heren : JACOBS, Alexis, directeur bij de administratie van fiscale zaken, Ministerie van Financiën, plaatsvervangend lid;

VANNIEUWENBORGH, Louis, adjunct-adviseur bij het Ministerie van Justitie, secretaris;

Mevr. PARENTE, Nicole, bestuursassistent bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend secretaris;

Mevr. THILMANY, Anne, bestuursassistent bij het Ministerie van Justitie, plaatsvervangend secretaris;

LEDEN DESKUNDIGEN : Geneesheren : de heren : MEERSSEMAN, Fernand, lid;

BRAHY, Georges, plaatsvervangend lid;

PASTIJN, Marc, plaatsvervangend lid;

BONBLED, Frédéric, plaatsvervangend lid;

Biologie : Mevr. HOSTE, Bernadette, lid;

Rekenplichtigen : de heren : DE BRUYN, John, lid;

GYSELINX, Jean, plaatsvervangend lid;

KAHN, G., plaatsvervangend lid;

VAN PUTTEN, Hendrikus, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in brand : de heren : BEEL, Willy, lid;

DEFECHEREUX, J., plaatsvervangend lid;

GENARD, Pierre, plaatsvervangend lid;

GEYSEN, Willy, plaatsvervangend lid;

LIGOT, René, plaatsvervangend lid;

DANGUY, Louis, plaatsvervangend lid;

VILLERS, Claude, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in verkeersongevallen : de heren : VERPLANCKE, Gerard, lid;

BEEL, Willy, plaatsvervangend lid;

COLLOT Pierre, plaatsvervangend lid;

DANGUY, Louis, plaatsvervangend lid;

HENRICOT, Jean-Marie, plaatsvervangend lid;

LEGRAND, Pascal, plaatsvervangend lid;

LIGOT, René, plaatsvervangend lid;

SOMJA Paul, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in geschriften : de heren : STEVENS, Emmanuel, lid;

WYFFELS Filip, plaatsvervangend lid;

Scheikundigen : de heren : DAENENS, Paul, lid;

NOIRFALISE, Alfred, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in ballistiek : de heren : DEMANET, Fernand, lid;

HOET, Jozef, plaatsvervangend lid;

Deskundigen in informatica : de heren : GOVAERTS, René, lid;

THIRY, Paul, plaatsvervangend lid.

Brussel, 21 december 1999.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^