Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 26 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën

bron
ministerie van financien
numac
2002003005
pub.
26/01/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën


De Minister van Pensioenen, Gelet op het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van het personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 25 maart 1999, 17 september 2000 en 22 februari 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 december 2000 en 28 mei 2001;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 18 april 2000;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 26 juni 2001.

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken van 2 juli 2001;

Gelet op het gemotiveerd advies van het Tussenoverlegcomité (departement Financiën) van 20 september 2001, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het ministerieel besluit van 28 april 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/04/1999 pub. 28/05/1999 numac 1999003308 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 2000, worden de woorden : "19 van de 26 betrekkingen van de pool « eerste attaché van financiën - eerstaanwezend adjunct-adviseur » worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 6 van de 22 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B; 1 van de 6 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 2 van de 6 betrekkingen van klerk worden bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 1 van de 6 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 I; 14 van de 135 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3;" vervangen door de woorden "20 van de 28 betrekkingen van de pool « eerste attaché van financiën - eerstaanwezend adjunct-adviseur » worden bezoldigd in de weddenschaal 10S3; 7 van de 28 betrekkingen van bestuurschef worden bezoldigd in de weddenschaal 22 B; 1 van de 4 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 F; 1 van de 4 betrekkingen van klerk wordt bezoldigd in de weddenschaal 30 H; 1 van de 4 betrekkingen van klerk kan bezoldigd worden in de weddenschaal 30 I; 12 van de 116 betrekkingen van assistent bij financiën worden bezoldigd in de weddenschaal 30S3;".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op dezelfde dag als het koninklijk besluit van 26 oktober 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/10/2001 pub. 27/11/2001 numac 2001022833 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën sluiten tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 maart 1999 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën.

Brussel, 21 december 2001.

F. VANDENBROUCKE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^