Ministerieel Besluit van 21 december 2001
gepubliceerd op 12 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende bepaling van de functies die in aanmerking komen voor subsidiëring van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031002
pub.
12/02/2002
prom.
21/12/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Ministerieel besluit houdende bepaling van de functies die in aanmerking komen voor subsidiëring van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen


De Leden van het Verenigd College bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, Gelet op het besluit van 6 december 2001 van het Verenigd College houdende vaststelling van de subsidiëringsvoorschriften van centra en diensten voor Bijstand aan personen inzonderheid op het artikel 7;

Gelet op het Akkoord met de non-profitsector voor 2000-2005, gesloten op 23 juni 2000 met de sociale partners en goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, het College van de Franse Gemeenschapscommissie en het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de verschillende genomen maatregelen met het oog op een verbetering van de arbeidsomstandigheden van de werknemers van de non-profitsector, alsmede van de kwaliteit van de dienstverlening aan de bevolking, uitwerking hebben met ingang van 1 januari 2001, dat derhalve de betrokken diensten daarvan onverwijld in kennis dienen te worden gesteld, Besluiten :

Artikel 1.De functies bedoeld in het artikel 7 van het besluit van 6 december 2001 van het Verenigd College houdende vaststelling van de subsidiëringsvoorschriften van centra en diensten voor Bijstand aan personenen, worden bepaald als volgt : JUSTITIEEL WELZIJNSWERK/AIDE SOCIALE AUX JUSTICIABLES Werk voor Wederaanpassing van Brussel - Office de Réadaptation sociale Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001.

Art. 3.De Leidend Ambtenaar van de Diensten van het Verenigd College wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2001.

De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het beleid inzake Bijstand aan personen, G. VANHENGEL

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^