Ministerieel Besluit van 21 december 2012
gepubliceerd op 28 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2012, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie

bron
federale overheidsdienst financien federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012003373
pub.
28/12/2012
prom.
21/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het boekjaar 2012, van het bedrag van het inschrijvingsrecht als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en in artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen


De Minister van Financiën, en De Minister van Economie en Consumenten, Gelet op de wet van 27 maart 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, artikel 10, eerste lid, 7° ;

Gelet op de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 56, laatstelijk gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 maart 2011;

Gelet op de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten, artikel 8, eerste lid, 10° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012003177 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002Relevante gevonden documenten type wet prom. 02/08/2002 pub. 04/09/2002 numac 2002003392 bron ministerie van financien Wet betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, artikel 15;

Overwegende dat, om in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 5, § 1, van voornoemde wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten te worden ingeschreven en om die inschrijving te behouden, elke tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten, conform artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten, een jaarlijks inschrijvingsrecht moet betalen;

Overwegende dat, krachtens diezelfde bepaling, de minister die bevoegd is voor Financiën, het bedrag van dat inschrijvingsrecht bepaalt volgens de door de Koning te bepalen criteria;

Overwegende dat, om in het register van de verzekerings- en herverzekeringstussenpersonen te worden ingeschreven en om die inschrijving te behouden, elke verzekerings- en herverzekeringstussenpersoon, conform artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. - Duitse vertaling sluiten, een jaarlijks inschrijvingsrecht moet betalen;

Overwegende dat, krachtens diezelfde bepaling, de minister die bevoegd is voor Economische Zaken, het bedrag van dat inschrijvingsrecht bepaalt volgens de door de Koning te bepalen criteria;

Overwegende dat de Koning die voormelde criteria heeft bepaald in artikel 15 van voornoemd koninklijk besluit van 17 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012003177 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten;

Overwegende dat dit besluit uitsluitend tot doel heeft de aldus door de Koning bepaalde criteria toe te passen en het bedrag van het door de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekerings- en herverzekerings-tussenpersonen verschuldigde inschrijvingsrecht te bepalen voor het boekjaar 2012, door over te gaan tot de jaarlijkse aanpassing van dat inschrijvingsrecht conform de door de Koning ter zake vastgestelde regels;

Op de voordracht van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Besluiten :

Artikel 1.Onverminderd artikel 20 van het koninklijk besluit van 17 mei 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/05/2012 pub. 21/06/2012 numac 2012003177 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA ter uitvoering van artikel 56 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten sluiten betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA, wordt het bedrag van het inschrijvingsrecht dat verschuldigd is krachtens artikel 8, eerste lid, 10°, van de wet van 22 maart 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/03/2006 pub. 28/04/2006 numac 2006003247 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten sluiten betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten en krachtens artikel 10, eerste lid, 7°, van de wet van 27 maart 1995Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/03/1995 pub. 24/08/2006 numac 2006000484 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen. - Duitse vertaling sluiten betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen, als volgt vastgesteld voor het boekjaar 2012 : - basisbedrag : 255,50 euro; - bijkomende bedragen : 38,33 euro en 51,10 euro.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2012.

S. VANACKERE J. VANDE LANOTTE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^