Ministerieel Besluit van 21 december 2012
gepubliceerd op 28 december 2012
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2013

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2012011521
pub.
28/12/2012
prom.
21/12/2012
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2012. - Ministerieel besluit tot het vastleggen van de toeslag die door de netbeheerder dient te worden toegepast ter compensatie van de reële nettokost voorvloeiend uit de verplichting tot aankoop en verkoop van groene certificaten in 2013


De Saatssecretaris voor Energie, Leefmilieu en Mobiliteit, Gelet op de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, artikel 7, § 1, gewijzigd bij de wet van 22 december 2008;

Gelet op het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen, artikel 14sexies, ingevoegd bij het koninklij besluit van 31 oktober 2008;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën van 20 december 2012;

Gelet op voorstel (C) 121129-CDC-1209 van de CREG van 29 november 2012 betreffende de berekening van de toeslag bestemd om de reële nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten in 2013, Besluit :

Artikel 1.Het bedrag van de toeslag die bestemd is om de reële nettokosten te compenseren die door de netbeheerder gedragen worden naar aanleiding van de aankoop- en verkoopverplichting van groene certificaten wordt tijdens het jaar 2013 vastgelegd op 2,2133 euro/MWh.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2013.

Brussel, 21 december 2012.

De Staatssecretaris voor Energie, M. WATHELET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^