Ministerieel Besluit van 21 december 2017
gepubliceerd op 10 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008 houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2017014412
pub.
10/01/2018
prom.
21/12/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017014412

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


21 DECEMBER 2017. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sunworks Brussel CVBASO, als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008003127 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Beeldenstorm VZW, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Molenbeek Formation VZW, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het rijkspersoneel, artikel 78, § 6, vervangen door artikel 2 van het koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002040 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel sluiten tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het rijkspersoneel;

Gelet op het ministerieel besluit van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sunworks Brussel CVBASO, als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008003127 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Beeldenstorm VZW, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Molenbeek Formation VZW, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende de aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen;

Overwegende dat het koninklijk besluit van 3 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002040 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse tuchtrechtelijke bepalingen betreffende het Rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 03/08/2016 pub. 24/08/2016 numac 2016002038 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het Rijkspersoneel sluiten hierboven vermeld de tuchtprocedure heeft gewijzigd en dat de hiërarchische meerdere geen voorlopige voorstellen meer opstelt;

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om het ministerieel besluit van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sunworks Brussel CVBASO, als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008003127 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Beeldenstorm VZW, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Molenbeek Formation VZW, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten te wijzigen teneinde de rechtszekerheid en de continuïteit van de tuchtrechtelijke procedures te waarborgen, Besluit :

Artikel 1.Het opschrift van het ministerieel besluit van 7 april 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031172 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sunworks Brussel CVBASO, als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 24/04/2008 numac 2008003127 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende samenstelling van de Departementale Raad van Beroep van de Federale Overheidsdienst Financiën wat de assessoren, de griffiers-rapporteurs en hun plaatsvervangers betreft type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd vrij confessioneel onderwijs type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 16/05/2008 numac 2008033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de raad van beroep voor de autonome hogeschool in de Duitstalige Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031173 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van Beeldenstorm VZW, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 07/04/2008 pub. 17/04/2008 numac 2008031174 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Molenbeek Formation VZW, als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid sluiten houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen wordt vervangen als volgt : "Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de hiërarchische meerderen die in de Federale Overheidsdienst Justitie bevoegd zijn inzake tucht".

Art. 2.In artikel 1, eerste lid van hetzelfde besluit worden de woorden "bevoegde hiërarchische meerdere die bevoegd zijn voorlopige voorstellen van tuchtstraffen op te stellen" vervangen door de woorden "hiërarchische meerderen die bevoegd zijn inzake tucht".

Art. 3.In artikel 2, tweede lid van hetzelfde besluit worden de woorden "aan wie een tuchtstraf kan worden voorgesteld" vervangen door de woorden "die het voorwerp kan uitmaken van een tuchtprocedure".

Art. 4.In artikel 3 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in paragraaf 1, eerste lid worden de woorden "om een voorlopige voorstel van tuchtstraf op te stellen" vervangen door de woorden "inzake tucht";2° in paragraaf 1, tweede lid worden de woorden "aan wie een tuchtstraf kan worden voorgesteld" vervangen door de woorden "die het voorwerp kan uitmaken van een tuchtprocedure".

Art. 5.In tabel I, kolom 1, gevoegd bij hetzelfde besluit, worden de woorden "t.a.v. wie een tuchtstraf kan worden voorgesteld" vervangen door de woorden "die het voorwerp kan uitmaken van een tuchtprocedure".

Art. 6.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2016.

Art. 7.De voorzitter van het Directiecomité is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 21 december 2017.

K. GEENS


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^