Ministerieel Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 23 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000393
pub.
23/05/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000327 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het Koninklijk besluit van 14 augustus 1992 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives en tot de vaststelling van de wijze van heffing;

Gelet op het ministerieel besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000327 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives sluiten, tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 31 maart 2003, 22 februari 2005, 23 oktober 2006, 12 maart 2008, 20 juni 2008 en 23 maart 2012, Besluit : Enig artikel. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 4 maart 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/03/2002 pub. 16/05/2002 numac 2002000327 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 1998 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 31 maart 2003, 22 februari 2005, 23 oktober 2006, 12 maart 2008, 20 juni 2008 en 23 maart 2012 wordt vervangen door de volgende bepaling : "De hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie zijn belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives : - Mej. Nathalie BAESTIAENS - Mej. Eliane BAYET - Mej. Christelle BAYET - Mevr. Marie BOCQUET - de heer Jan CAPPELLE - de heer Guillaume CORNELIS - Mevr. Pascale CORNETTE - Mej. Béatrice DECANT - Mevr. Anne-Laure DE CREM - Mej. Stefanie DE HEMPTINNE - de heer Glenn DEHERDER - Mej. Florence DELENIN - de heer Dirk DE SMET - Mej. Lucrèce EECKHOUT - Mej. Pauline ES - Mej. Geneviève FRANCHET - de heer Johan GELDHOF - Mevr. Muriel GILLES - de heer Bert HOFFER - de heer Philippe JAQUEMYNS - Mej. Sabine LASSOIE - Mej. Valérie LASSOIE - de heer Davy LIEBENS - de heer Peter MAGITS - de heer Vincent MAIRLOT - Mej. Nancy MEEVIS - de heer Johan MEULDERS - Mevr. Karen PEETERS - Mej. Jessica REYNDERS - de heer Bjorn TEIRLYNCK - de heer Alain THYS - Mej. Dominique VAN DAM - Mej. Sabrina VAN DEN BERGH - de heer Johan VAN ESPEN - de heer Yoni VAN GEERT - Mej. Florence VAN OSSEL - Mevr. Cathy VAN OVERSTRAETEN - Mej. Veerle VAN PRAET - Mej. Odile VERCAUTEREN - de heer Bart VERSPEET - de heer Haydar YILMAZ" Brussel, 21 februari 2014.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^