Ministerieel Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 23 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2014000399
pub.
23/05/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


21 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten


De Minister van Binnenlandse Zaken, Gelet op het Koninklijk besluit van 17 december 1990 betreffende de aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 op de bewakingsondernemingen, de beveiligingsondernemingen en de interne bewakingsdiensten en haar uitvoeringsbesluiten;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 23 oktober 2006, 12 maart 2008, 20 juni 2008 en 23 maart 2012, Besluit : Enig artikel. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 22 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/02/2005 pub. 11/03/2005 numac 2005000120 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten sluiten tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 23 oktober 2006, 12 maart 2008, 20 juni 2008 et 23 maart 2012, wordt vervangen door de volgende bepaling : "De hierna vermelde ambtenaren van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie zijn gemachtigd om toezicht te houden op de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en haar uitvoeringsbesluiten : - Mej. Nathalie BAESTIAENS - Mej. Eliane BAYET - Mej. Christelle BAYET - Mevr. Marie BOCQUET - de heer Jan CAPPELLE - de heer Guillaume CORNELIS - Mevr. Pascale CORNETTE - Mej. Béatrice DECANT - Mevr. Anne-Laure DE CREM - Mej. Stefanie DE HEMPTINNE - de heer Glenn DEHERDER - Mej. Florence DELENIN - de heer Dirk DE SMET - Mej. Lucrèce EECKHOUT - Mej. Pauline ES - Mej. Geneviève FRANCHET - de heer Johan GELDHOF - Mevr. Muriel GILLES - de heer Bert HOFFER - de heer Philippe JAQUEMYNS - Mej. Sabine LASSOIE - Mej. Valérie LASSOIE - de heer Davy LIEBENS - de heer Peter MAGITS - de heer Vincent MAIRLOT - Mej. Nancy MEEVIS - de heer Johan MEULDERS - Mevr. Karen PEETERS - Mej. Jessica REYNDERS - de heer Bjorn TEIRLYNCK - de heer Alain THYS - Mej. Dominique VAN DAM - Mej. Sabrina VAN DEN BERGH - de heer Johan VAN ESPEN - de heer Yoni VAN GEERT - Mej. Florence VAN OSSEL - Mevr. Cathy VAN OVERSTRAETEN - Mej. Veerle VAN PRAET - Mej. Odile VERCAUTEREN - de heer Bart VERSPEET - de heer Haydar YILMAZ" Brussel, 21 februri 2014.

Mevr. J. MILQUET

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^