Ministerieel Besluit van 21 februari 2014
gepubliceerd op 12 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot de indiening van de statistische gegevens betreffende het gebruik van proefdieren bij een gebruiker

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2014024076
pub.
12/03/2014
prom.
21/02/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 FEBRUARI 2014. - Ministerieel besluit tot de indiening van de statistische gegevens betreffende het gebruik van proefdieren bij een gebruiker


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 25, vervangen bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 mei 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013024221 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de bescherming van proefdieren sluiten betreffende de bescherming van proefdieren, artikel 37, § 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 januari 2014;

Overwegende het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 14 november 2012 tot vaststelling van een gemeenschappelijk format voor de indiening van de informatie overeenkomstig Richtlijn 2010/63/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt, in het bijzonder bijlage II, Besluit :

Artikel 1.De statistische gegevens inzake het proefdiergebruik van een gebruiker over het jaar 2013, dienen via elektronische weg bezorgd te worden volgens het model dat zich in bijlage 1 bevindt van dit besluit.

Art. 2.Vanaf het jaar 2014 dienen de statistische gegevens inzake het proefdiergebruik van een gebruiker, via elektronische weg bezorgd te worden volgens de bepalingen die opgenomen zijn in bijlage 2 van dit besluit.

Brussel, 21 februari 2014.

Mevr. L. ONKELINX

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^