Ministerieel Besluit van 21 januari 2016
gepubliceerd op 09 februari 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2016031107
pub.
09/02/2016
prom.
21/01/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016031107

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


21 JANUARI 2016. - Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling, Gelet op de wet van 20 juli 2001 tot bevordering van buurtdiensten en -banen, het artikel § 2 alinea 5;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, het artikel 2ter, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot werkend lid van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° als voorzitster, vertegenwoordigster van de Minister van Tewerkstelling, Mevr.Mounira BENCHEKROUN; 2° op voordracht van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties : - Mevr.Elsy BEDDEGENOODTS - Mevr. Emeline DOYEN - De heer Xavier MULS 3° op voordracht van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties : - De heer Jan DE BRABANTER - De heer Marc VAN THOURNOUT - De heer Pierre DE VLEESHOUWER 4° als vertegenwoordigsters van het bestuur : - Mevr.Vanessa VAN GOETHEM - Mevr. Pauline ES

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangend lid van de adviescommissie voor dienstencheque-activiteiten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : 1° als voorzitter, vertegenwoordiger van de Minister van Tewerkstelling, de heer Grégory FRANCK;2° op voordracht van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als afgevaardigden van de representatieve werknemersorganisaties : - De heer Samuel DROOLANS - Mevr.Grace PAPA - Mevr. Justine SCHOLIERS 3° op voordracht van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, als afgevaardigden van de representatieve werkgeversorganisaties : - Mevr.Bouchra EL MKHOUST - De heer Julien MEGANCK - De heer Maarten GERARD 4° als vertegenwoordigers van het bestuur : - De heer Eric MAES - De heer Serge PAUPORTE Art.3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 januari 2016.

Brussel, 21 januari 2016.

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, D. GOSUIN


begin


Publicatie : 2016-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^