Ministerieel Besluit van 21 juni 2000
gepubliceerd op 09 juni 2001
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1996 tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, bepaald in artikel 42 van de wet van 30 j

bron
ministerie van justitie
numac
2001009406
pub.
09/06/2001
prom.
21/06/2000
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


21 JUNI 2000. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 juni 1996 tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, bepaald in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


De Minister van Justitie, Gelet op artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad 27 juli 1994, err. Belgisch Staatsblad 22 november 1994) zoals gewijzigd door de wet van 3 april 1995 (Belgisch Staatsblad 29 april 1995, err. Belgisch Staatsblad 8 augustus 1995) en de wet van 31 augustus 1998 (Belgisch Staatsblad 14 november 1998);

Gelet op het ministerieel besluit van 18 juni 1996 tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn bepaald in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad 28 juni 1996) zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 19 februari 1999 (Belgisch Staatsblad 19 maart 1999), Besluit : Enig artikel. Aan het enig artikel van het ministerieel besluit van 18 juni 1996 tot aanwijzing van de vennootschappen voor het beheer van de rechten en de organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, bepaald in artikel 42 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, zoals gewijzigd door het ministerieel besluit van 19 februari 1999, worden volgende organisaties aan de lijst van organisaties van hen die de vergoeding verschuldigd zijn, toegevoegd : - CESSOC, Troonstraat 127, 1050 Brussel; - FWSCW, J. Stevensstraat 8, 1000 Brussel; - Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten, Aarlenstraat 53, bus 4, 1040 Brussel Brussel, 21 juni 2000.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^