Ministerieel Besluit van 21 juni 2010
gepubliceerd op 01 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2010011274
pub.
01/07/2010
prom.
21/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


21 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot intrekking van de erkenning van de door de beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten


De Minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen, Gelet op de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, artikel 74;

Gelet op het koninklijk besluit van 11 december 1997Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/12/1997 pub. 28/03/1998 numac 1998009056 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van de op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten door beheersvennootschappen aangewezen personen sluiten betreffende de erkenning van de, op grond van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten, door de beheersvennootschappen aangewezen personen;

Overwegende dat krachtens artikel 74 van de voornoemde wet, de door de beheersvennootschappen van rechten aangewezen personen, gemachtigd worden, over te gaan tot de vaststelling, tot het tegendeel bewezen is, van een opvoering, uitvoering, reproductie of enig andere exploitatie, alsook van een onjuiste verklaring over de opgevoerde, uitgevoerde of gereproduceerde werken of over de ontvangsten;

Overwegende dat, in toepassing van artikel 74, de door de beheersvennootschappen van de rechten aangewezen personen erkend moeten worden door de minister die bevoegd is voor het auteursrecht;

Overwegende dat de beheersven-nootschappen van de rechten Sabam, Simim en Uradex verzocht hebben dat de erkenning van enkele van hun personen of voormalige personen wordt ingetrokken, Besluit : Enig artikel. In toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. - Duitse vertaling van wijzigings- en uitvoeringsbepalingen sluiten betreffende het auteursrecht en de naburige rechten wordt de erkenning van volgende personen ingetrokken : - voor de beheersvennootschap van auteursrechten « CVBA SABAM », Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, met ondernemingsnummer 0402.989.270 : Mevr. Roxane Guisset wonende te 5030 Gembloux;

De heer Rudy De Rons wonende te 3300 Tienen;

De heer Nicola Zangardi wonende te 1000 Brussel; - voor de beheersvennootschap van auteursrechten « CVBA SIMIM », Almaplein 3, bus 5, 1200 Brussel, met ondernemingsnummer 0455.701.446 en voor de beheersvennootschap van auteursrechten « CVBA URADEX », Belgicalaan 14, 1080 Brussel, met ondernemingsnummer 0440.736.227 : Mevr. Véronique Stepczynske wonende te 4800 Verviers;

De heer Joannes Bloemen wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode;

De heer Olivier Lefebvre wonende te 1853 Grimbergen;

De heer Bert Vanhelmont wonende te 9300 Aalst;

Mevr. Annick Boecquaert wonende te 9000 Gent;

De heer André Moulaert wonende te 5300 Andenne;

De heer Mickaël Goethuys wonende te 1300 Waver;

De heer Paul Lemmens wonende te 3078 Everberg;

De heer Yvo Belmans wonende te 2470 Retie;

De heer Liêm Dang-Duy wonende te 1020 Brussel;

De heer Eric Dufaux wonende te 5190 Moustier;

De heer Vincent Van Mele wonende te 1390 Grez-Doiceau;

De heer Yves De Veirman wonende te 9920 Lovendegem;

De heer Ronny Vidts wonende te 1852 Grimbergen.

Brussel, 21 juni 2010.

V. VAN QUICKENBORNE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^