Ministerieel Besluit van 21 juni 2010
gepubliceerd op 20 juli 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009

bron
waalse overheidsdienst
numac
2010027155
pub.
20/07/2010
prom.
21/06/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 JUNI 2010. - Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009Relevante gevonden documenten type besluit van de waalse regering prom. 17/07/2009 pub. 05/08/2009 numac 2009027144 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de werking van de Regering sluiten houdende regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 augustus 2009 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010;

Gelet op het Waterwetboek, meer bepaald op artikel R. 228;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek sluiten houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek, meer bepaald op bijlage II, Besluiten : Enig artikel. De referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof, vastgelegd overeenkomstig artikel R. 228 van het Waterwetboek voor het jaar 2009 en bij dit besluit gevoegd, zijn goedgekeurd.

Namen, 21 juni 2010.

Ph. HENRY B. LUTGEN

Bijlage Referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009 De in N-NO3/ha- uitgedrukte referentiewaarden zijn vastgelegd op basis van de metingen uitgevoerd op de hierna opgegeven data voor de klassen vermeld in bijlage I bij het ministerieel besluit van 18 februari 2008Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/02/2008 pub. 28/03/2008 numac 2008027045 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek sluiten houdende sommige uitvoeringsbepalingen betreffende de technieken voor de meting van potentieel uitspoelbare stikstof en de "survey surfaces agricoles" (survey landbouwoppervlakten) overeenkomstig hoofdstuk IV van het regelgevend deel van het Waterwetboek.

Klasse 1

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

A

17,00

35,25

15,25

25,25

10,50

12,50

D

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

A + D

32,00

50,25

30,25

40,25

25,50

27,50


Klasse 2

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

A

36,00

19,00

31,00

16,00

18,00

8,00

D

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

A + D

51,00

34,00

46,00

31,00

33,00

23,00


Klasse 3

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

A

65,50

47,75

55,25

32,25

31,50

11,25

D

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

A + D

80,50

62,75

70,25

47,25

46,50

26,25


Klasse 4

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

A

53,00

72,25

46,75

46,25

32,75

18,50

D

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

A + D

68,00

87,25

61,75

61,25

47,75

33,50


Klasse 5

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

A

99,50

107,50

87,00

77,50

57,00

24,50

D

15,05

18,02

15,00

15,00

15,00

15,00

A + D

114,55

125,52

102,00

92,50

72,00

39,50


Klasse 6

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

A

80,00

68,25

64,00

52,50

34,75

20,00

D

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

A + D

95,00

83,25

79,00

67,50

49,75

35,00


Klasse 7

0-90 cm

0-60 cm

0-30 cm

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

25 oktober

4 december

A

144,00

129,00

107,00

102,00

60,50

29,50

D

16,83

15,00

15,00

15,00

15,00

15,00

A + D

160,83

144,00

122,00

117,00

75,50

44,50


Klasse 8

0-30 cm

25 oktober

4 december

A

45,00

24,00

D

23,80

23,80

A + D

68,80

47,80


Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 juni 2010 tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2009.

Namen, 21 juni 2010.

De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit, Ph. HENRY De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^