Ministerieel Besluit van 21 juni 2016
gepubliceerd op 18 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot goedkeuring van het bijzonder waterverkoopreglement van IWVA in uitvoering van artikel 16, § 2 van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending

bron
vlaamse overheid
numac
2016036159
pub.
18/08/2016
prom.
21/06/2016
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016036159

VLAAMSE OVERHEID

Leefmilieu, Natuur en Energie


21 JUNI 2016. - Ministerieel besluit tot goedkeuring van het

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^