Ministerieel Besluit van 21 maart 2003
gepubliceerd op 28 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011176
pub.
28/03/2003
prom.
21/03/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MAART 2003. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001011082 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas


De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer en de Staatssecretaris voor Energie, Gelet op de wet van 12 april 1965, gewijzigd bij de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten en de wet van 16 juli 2001, betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen, inzonderheid op artikel 15/14, § 1;

Gelet op de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, gewijzigd bij de wet van 16 juli 2001, betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, inzonderheid op artikel 24, § 3, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 mei 1999Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/05/1999 pub. 15/06/1999 numac 1999011188 bron ministerie van economische zaken Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten, gewijzigd bij het besluit van 20 september 2001, betreffende de samenstelling en de werking van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2001 pub. 20/02/2001 numac 2001011082 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Elektriciteit en het Gas, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 29 maart 2001, 3 mei 2001, 10 juli 2001, 25 juli 2001, 16 november 2001 en 5 maart 2003;

Gelet op het overlijden van de heer Jan Daneels, Besluiten :

Artikel 1.De heer Aviel Verbruggen wordt benoemd tot gewoon lid van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas, als vertegenwoordiger van de producenten, voor de producenten wier productie plaatsvindt met aanwending van hernieuwbare energieën, ter vervanging van de heer Jan Daneels, van wie hij het mandaat zal beëindigen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad .

Brussel, 21 maart 2003.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Mobiliteit en Vervoer, Mevr. I. DURANT De Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, O. DELEUZE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^