Ministerieel Besluit van 21 mei 2001
gepubliceerd op 31 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten

bron
ministerie van financien
numac
2001003237
pub.
31/05/2001
prom.
21/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1996 houdende de lijst van de Belgische gereglementeerde markten


De Minister van Financiën, Gelet op de richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten, gewijzigd bij richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, artikel 1, § 3 in het bijzonder, Besluit :

Artikel 1.Artikel 1, 1°, van het ministerieel besluit van 3 mei 1996, gewijzigd door het ministerieel besluit van 22 december 1999 en vervangen door de volgende bepaling : « 1° de eerste markt, de tweede markt en de nieuwe markt van Euronext Brussels »

Art. 2.Artikel 1, 5°, van hetzelfde besluit wordt vervangen door de volgende bepaling : « de « noteringsmarkt » en de « verhandelingsmarkt » van Nasdaq Europe. ».

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 maart 2001 met uitzondering van artikel 1 dat uitwerking heeft met ingang van 1 januari 2001.

Brussel, 21 mei 2001.

D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^