Ministerieel Besluit van 21 mei 2001
gepubliceerd op 31 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het reglement EASDAQ

bron
ministerie van financien
numac
2001003238
pub.
31/05/2001
prom.
21/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ sluiten tot goedkeuring van het reglement EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het reglement EASDAQ


De Minister van Financiën, Gelet op de Richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonderheid op artikel 32, § 2;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de inrichting van Nasdaq Europe, inzonderheid op artikel 4, § 2; 4°, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 mei 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ sluiten tot goedkeuring van het reglement EASDAQ;

Gelet op het voorstel van de marktautoriteit van EASDAQ;

Gelet op de beslissing van de raad van bestuur van EASDAQ N.V.;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het ministerieel besluit van 6 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ sluiten tot goedkeuring van het reglement EASDAQ worden de woorden « reglement EASDAQ » vervangen door de woorden « reglement van Nasdaq Europe ».

Art. 2.De in bijlage gevoegde wijzigingen van het reglement EASDAQ worden goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingan van 30 maart 2001.

Brussel, 21 mei 2001.

D. REYNDERS

Bijlage - In het reglement EASDAQ, wordt telkens het woord « EASDAQ » vervangen door de woorden « Nasdaq Europe ». - In hoofdstuk 1 van het reglement van Nasdaq Europe, worden in de definitie van Nasdaq Europe onder Regel 1016 de woorden « de `European Association of Securities Dealers Automated Quotation', » weggelaten.

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2001.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^