Ministerieel Besluit van 21 mei 2001
gepubliceerd op 31 mei 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000 tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement van EASDAQ

bron
ministerie van financien
numac
2001003239
pub.
31/05/2001
prom.
21/05/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MEI 2001. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000003013 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ sluiten tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ en tot goedkeuring van de wijzigingen van het marktreglement van EASDAQ


De Minister van Financiën, Gelet op de richtlijn 93/22/EEG van de Raad van 10 mei 1993 betreffende het verrichten van diensten op het gebied van beleggingen in effecten, gewijzigd bij richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995, inzonderheid op artikel 20;

Gelet op de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs, inzonderheid op artikelen 32, § 2 en 36, §1;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 juni 1996 houdende de oprichting en de inrichting van Nasdaq Europe inzonderheid op artikel 6, § 1, gewijzigd door het koninklijk besluit van 15 mei 2001;

Gelet op het ministerieel besluit van 6 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000003013 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ sluiten tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ;

Gelet op de beslissing van de marktautoriteit van EASDAQ;

Gelet op het advies van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Besluit :

Artikel 1.In het opschrift van het ministerieel besluit van 6 januari 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 15/01/2000 numac 2000003013 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ type ministerieel besluit prom. 06/01/2000 pub. 17/02/2000 numac 2000003041 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van het reglement EASDAQ sluiten tot goedkeuring van het marktreglement van EASDAQ worden de woorden « marktreglement van EASDAQ » vervangen door de woorden « marktreglement van Nasdaq Europe ».

Art. 2.De in bijlage gevoegde wijzigingen van het marktreglement van EASDAQ worden goedgekeurd.

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 maart 2001.

Brussel, 21 mei 2001.

D. REYNDERS

Bijlage In het marktreglement van EASDAQ, het woord « EASDAQ » wordt telkens vervangen door de woorden « Nasdaq Europe ».

Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 21 mei 2001.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^