Ministerieel Besluit van 21 mei 2014
gepubliceerd op 02 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2014015152
pub.
02/07/2014
prom.
21/05/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 MEI 2014. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling


De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, meer bepaald artikel 11, § 2, 1° ;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot oprichting van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling, meer bepaald de artikelen 3 en 4, Besluit :

Artikel 1.Worden benoemd tot effectieve leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling op basis van hun ervaring of specifieke kennis inzake gender : 1° als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige koepel : Mevr.Wiske Jult; 2° als vertegenwoordiger van de Franstalige koepel : Mevr.Sophie Charlier; 3° als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige Vrouwenraad : Mevr. Maggi Poppe; 4° als vertegenwoordiger van de Conseil des Femmes Francophones de Belgique : Mevr.Pascale Maquestiau; 5° als vertegenwoordiger van de Franstalige academische wereld : Mevr. Isabel Yepez Del Castillo; 6° als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische wereld : Mevr.Hannelore Roos; 7° als vertegenwoordiger van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen : de heer Jeroen Decuyper.

Art. 2.Worden benoemd tot plaatsvervangende leden van de Adviesraad Gender en Ontwikkeling op basis van hun ervaring of specifieke kennis inzake gender : 1° als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige koepel : Mevr.Lina Neeb; 2° als vertegenwoordiger van de Franstalige koepel : Mevr.Sabine Kakunga; 3° als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige Vrouwenraad : Mevr. Leen Scheerlinck; 4° als vertegenwoordiger van de Conseil des Femmes Francophones de Belgique : Mevr.Sylvie Mbombo; 5° als vertegenwoordiger van de Franstalige academische wereld : Mevr. Annie Cornet; 6° als vertegenwoordiger van de Nederlandstalige academische wereld : Mevr.Tine Bouckaert; 7° als vertegenwoordiger van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen : Mevr.Véronique De Baets.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 21 mei 2014.

J.-P. LABILLE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^