Ministerieel Besluit van 21 mei 2015
gepubliceerd op 30 juni 2015
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2014 houdende delegatie van bevoegdheden

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2015202133
pub.
30/06/2015
prom.
21/05/2015
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2015202133

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


21 MEI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden


De Minister van Werk, Gelet op artikel 37 van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;

Gelet op het ministerieel besluit van 14 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, gewijzigd bij ministerieel besluit van 20 augustus 2014, Besluit :

Artikel 1.Artikel 10 van het ministerieel besluit van 14 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014203424 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden sluiten houdende delegatie van bevoegdheden, gewijzigd bij ministerieel besluit van 20 augustus 2014, wordt opgeheven.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2015.

Brussel, 21 mei 2015.

K. PEETERS


begin


Publicatie : 2015-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^