Ministerieel Besluit van 21 oktober 2015
gepubliceerd op 17 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014 tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2015029568
pub.
17/11/2015
prom.
21/10/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015029568

MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


21 OKTOBER 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat


De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Gelet op het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie, artikel 80;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 januari 2014 tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, de artikelen 2 en 4;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat;

Overwegende dat de voorstellen gedaan door de vertegenwoordigers van de Coördinatieraad van het onderwijs voor sociale promotie en van de representatieve organisaties van de betrokken inrichtende machten, van de economische en sociale kringen die belang hebben bij het onderwijs voor sociale promotie of andere belanghebbende kringen, door de directeur-generaal van het niet-verplicht onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek en door de inspecteur belast met de coördinatie van de inspectiedienst van het onderwijs voor sociale promotie en het afstandsonderwijs, Besluit :

Artikel 1.Artikel 5 van het ministerieel besluit van 13 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat sluiten tot benoeming van de leden van de Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat, wordt aldus gewijzigd ; 1° de woorden "1° Mevr.Frédérique NISOL, directrice van het I.E.P.S.C.F. van Colfontaine » worden vervangen door de woorden « Mevr. Delphine ESTORET, Directrice van het I.E.P.S.C.F van Dour"; 2° de woorden "2° de heer Bernard BRENY, Opdrachthouder" worden vervangen door de woorden "Mevr.Claudia LANCIA, Inspectrice bij het Onderwijs van de Stad Luik"; 3° de woorden "Plaatsvervanger : de heer Marcel RENQUIN, Directeur van het "Institut provincial d'Enseignement secondaire de Promotion sociale" van Jemeppe, worden vervangen door de woorden "Plaatsvervanger : de heer André HERMAN, Directeur van het "Institut provincial d'Enseignement de Promotion sociale" van Vervier s- Handelsrichting";4° de woorden "Plaatsvervanger : de heer Jacky THYS, Directeur van het "Collège technique des Aumôniers du Travail - Enseignement de Promotion sociale" gelegen te Charleroi, worden vervangen door de woorden "Plaatsvervanger : de heer Patrick FONCK, Directeur van de cursussen voor opvoeders in functie".

Art. 2.Artikel 7 wordt aldus gewijzigd : 1° de woorden "de heer Raymond DELOR" worden vervangen door de woorden "de heer Renaud GARNIER";2° de woorden "Plaatsvervanger : Mevr.Jacqueline STASSINET" worden vervangen door de woorden "Plaatsvervanger : de heer Raymond DELOR".

Art. 3.In artikel 11 worden de woorden "de heer Guy LEONARD, Directeur van het "Institut Reine-Astrid - Enseignement de promotion sociale", gelegen te Bergen, vervangen door de woorden "de heer Jacky THYS, Directeur van het "Collège technique des Aumôniers du Travail - Enseignement de promotion sociale, gelegen te Charleroi".

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2015.

Brussel, 21 oktober 2015.

De Minister van Onderwijs voor Sociale Promotie, Jeugd, Vrouwenrechten en Gelijke kansen, Isabelle SIMONIS


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^