Ministerieel Besluit van 21 september 2007
gepubliceerd op 15 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2007012607
pub.
15/10/2007
prom.
21/09/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBER 2007. - Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg


De Minister van Werk, Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, inzonderheid artikel 84, later gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 augustus 2002 tot invoering van een evaluatiecyclus in de federale overheidsdiensten, inzonderheid artikel 24;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van sluiten houdende aanwijzing van de bijzitters en griffiers van de raad van Beroep, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 29 mei en 17 juli 2000;

Gelet op de aanwijzingen voorgesteld door de voorzitter van het Directiecomité, alsook door de representatieve vakorganisaties, Besluit :

Artikel 1.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep : a) in de hoedanigheid van assessor : Mevrn.Godelieve Ponnet, Lutgarde Van Cauwenbergh, Nelly Lievens en de heren Willy Bellens, Walter Aerts en Patrick Borgions; b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : Mevrn.Elsie De Cock, Ria Schoofs, Marie-Paule Smets en de heren Dirk Nijs, Luc Van Der Meeren en Gérard Goffinghs. § 2. Worden erkend om te zetelen in de Nederlanstalige afdeling van de raad van beroep, aangewezen door de representatieve vakorganisaties : a) in de hoedanigheid van assessor : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : de heren Benedictus Verbruggen en Jean-Pierre Van Autreve; - voor het ACV - Openbare Diensten : de heren Ermin Thierens en Lucas Somers; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heren Eric De Winter en Joris Van Severen; b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : - voor de Algemene Centrale der Openbare diensten : de heren Frans Ramael en Ludovicus Beck; - voor het ACV - Openbare Diensten : Mevr. Hermine Torck en de heer Werner Keppens; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heren Dino Seghers en Rudy Tourlamain.

Art. 2.§ 1. Worden aangewezen om te zetelen in de Franstalige afdeling van de raad van beroep : a) in de hoedanigheid van assessor : Mevrn.Paule Merckx, Marie-Paule Urbain en Sophie Du Bled en de heren André Simon, Serge Carabin en Christian Bissot; b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : Mevrn. Marie-Noël Dinant, Cécile Dressen en Maureen Birmingham en de heren Philippe Wyckaert, Guy Letawe en Daniel Martiny. § 2. Worden erkend om te zetelen in de Franstalige afdeling van de raad van beroep, aangewezen door de representatieve vakorganisaties : a) in de hoedanigheid van assessor : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevr.Laura Ballarin en de heer François Tempels; - voor het ACV - Openbare Diensten : de heren Dirk Coryn en Thierry Lhoir; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heren Philippe Pierlot en Bernard Delpierre; b) in de hoedanigheid van plaatsvervangend assessor : - voor de Algemene Centrale der Openbare Diensten : Mevrn.Catherine Loir en Brigitte Roefs; - voor het ACV - Openbare Diensten : Mevr. Paule Quevrain; - voor het Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt : de heer Victor Maingain.

Art. 3.Worden respectievelijk aangewezen tot griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Nederlandstalige afdeling van de raad van beroep de heer Jan Vanermen en Mevr. Solange Gysen.

Art. 4.Worden respectievelijk aangewezen tot griffier-rapporteur en plaatsvervangend griffier-rapporteur bij de Franstalige afdeling van de raad van beroep de heer Alexandre Devouge en Mevr. Christine Cornelis.

Art. 5.Het ministerieel besluit van 30 november 1999Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 26/03/2002 numac 2002035323 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit inzake de kwaliteitszorg in de diensten voor Gezinszorg type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 27/01/2000 numac 1999007274 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van december 1999/januari 2000 type ministerieel besluit prom. 30/11/1999 pub. 15/12/1999 numac 1999000907 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit dat het koninklijk besluit van 8 juli 1999 houdende vaststelling van de toekenningsvoorwaarden van een vergoeding toegekend aan de personeelsleden van de rijkswacht die deelnemen aan humanitaire of politieoperaties onder het gezag van sluiten houdende aanwijzing van de bijzitters en griffiers van de raad van beroep, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, gewijzigd door de ministeriële besluiten van 29 mei en 17 juli 2000, wordt opgeheven.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2007.

Brussel, 21 september 2007.

P. VANVELTHOVEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^