Ministerieel Besluit van 21 september 2015
gepubliceerd op 16 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van de « Commission consultative de l'eau »

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015205148
pub.
16/11/2015
prom.
21/09/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205148

WAALSE OVERHEIDSDIENST


21 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot hernieuwing van de leden van de « Commission consultative de l'eau » (Wateradviescommissie)


De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, Gelet op het decreet van 6 november 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 06/11/2008 pub. 18/12/2008 numac 2008204571 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie sluiten houdende rationalisatie van de adviesverlenende functie;

Gelet op het decreet van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202349 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen type decreet prom. 27/03/2014 pub. 16/04/2014 numac 2014202350 bron waalse overheidsdienst Decreet tot bevordering van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de adviesorganen, voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet sluiten tot bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen binnen de adviesorganen;

Gelet op Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, artikelen D.3 en R.3 tot R.15;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205149 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission consultative de l'eau » sluiten tot benoeming van de leden van de « Commission consultative de l'eau »;

Gelet op het schrijven van « Inter-Environnement Wallonie » van 2 september 2015 waarin voorgesteld wordt dat Mevr. Marie Cors als gewoon lid door Mevr. Gaëlle Warnant vervangen wordt en dat M. Sébastien Den Doncker als plaatsvervangend lid door M. Lionel Delvaux vervangen wordt;

Overwegende dat ook een post van ondervoorzitster van de « Commission consultative de l'eau » hernieuwd moet worden als gevolg van de vervanging van Mevr. Marie Cors;

Overwegende dat de regel van het tweederde quorum, die bepaalt dat slechts twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mogen zijn binnen een adviesorgaan, in acht genomen is, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het ministerieel besluit van 19 januari 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/01/2015 pub. 16/11/2015 numac 2015205149 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de « Commission consultative de l'eau » sluiten tot benoeming van de leden van de « Commission consultative de l'eau » worden Mevr. Marie Cors Sébastien en M. Den Doncker respectievelijk door Mevr. Gaëlle Warnant en M. Lionel Delvaux vervangen.

Art. 2.Mevr. Gaëlle Warnant wordt aangewezen als ondervoorzitster van de « Commission consultative de l'eau », ter vervanging van Mevr.

Marie Cors.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt wordt.

Namen, 21 september 2015.

C. DI ANTONIO


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^