Ministerieel Besluit van 22 april 2003
gepubliceerd op 10 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministrieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsengeneeskunde

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2003022501
pub.
10/06/2003
prom.
22/04/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


22 APRIL 2003. - Ministrieel besluit houdende de erkenning van stagemeesters in de huisartsengeneeskunde


De Minister van Volksgezondheid, Gelet op het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, gewijzigd bij koninklijke besluiten van 13 maart 1985, 12 augustus 1985, van 13 juni 1986 en van 16 maart 1999, inzonderheid

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^