Ministerieel Besluit van 22 april 2005
gepubliceerd op 23 mei 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011218
pub.
23/05/2005
prom.
22/04/2005
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2005. - Ministerieel besluit nr. 23 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur


De Minister van Economie, Gelet op het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, gewijzigd bij de wet van 11 februari 1994, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 februari 1968 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur, en waarvan het juridisch statuut door het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 geregeld wordt, Besluit :

Artikel 1.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken daar zij het voorwerp uitmaakte van een ontbinding ingevolge fusie met de N.V. Deutsche Bank : 38 S.A. DB Services avenue Marnix 17 1000 Bruxelles

Art. 2.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken daar zij failliet werd verklaard : 261 N.V. Financiering Renting Leasing Steenweg op blaasveld 107 2801 Heffen

Art. 3.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide ondernemingen wordt ingetrokken daar zij vrijwillig ontbonden werden : 265 N.V. Compagnie BL Culliganlaan 1B 1831 Diegem 279 S.A. Siemens Finance Leasing chaussée de Charleroi 116 1060 Bruxelles

Art. 4.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken daar zij haar activiteiten in België heeft stopgezet : 284 S.A. Caterpillar France Finance boulevard de la Libération 2-6 93200 Saint-Denis France

Art. 5.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken daar zij het voorwerp uitmaakte van een ontbinding ingevolge fusie met de B.V.B.A. Locadif : 304 N.V. Aro Lease Belgium Gemeenschappenlaan 5 1140 Evere

Art. 6.De erkenning van de volgende met name hierna aangeduide onderneming wordt ingetrokken daar zij het voorwerp uitmaakte van een ontbinding ingevolge fusie met de B.V.B.A. Lauwers René : 305 N.V. LH Lease Leuvensesteenweg 9 1800 Vilvoorde

Art. 7.Dit besluit treedt in werking op 22 april 2005.

Brussel, 22 april 2005.

M. VERWILGHEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^