Ministerieel Besluit van 22 april 2011
gepubliceerd op 10 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode

bron
waalse overheidsdienst
numac
2011202199
pub.
10/05/2011
prom.
22/04/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 APRIL 2011. - Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode


De Minister van Openbare Werken, Landbouw, Landelijke Aangelegenheden, Natuur, Bossen en Erfgoed, Gelet op de wet van 1 juli 1954 op de riviervisvangst, inzonderheid op artikel 14;

Gelet op het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, inzonderheid op artikel 46;

Gelet op het verzoek van 18 april 2001, waarbij de hernieuwing van de afwijking door de "Fédération Pêche et Loisirs" wordt aangevraagd, met het oog op de toelating van de vangst van forellen gedurende de sluitingsperiode stroomafwaarts de "pont de l'Epargne" te Verviers;

Gelet op het gunstig advies van de Dienst Visvangst van het Departement Natuur en Bossen;

Gelet op het belang, op plaatselijk en toeristisch vlak, van de verlenging van de periode waarin op forel gevist wordt in dat deel van de Vesder, waarbij op de gewone openingsdatum wordt vooruitgelopen, Besluit :

Artikel 1.In afwijking van de bepalingen van artikel 46 van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 houdende uitvoering van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij, is het vanaf de derde zaterdag van maart tot de vrijdag vóór de eerste zaterdag van juni toegelaten met vliegen als aas, zonder gewicht of toevoegsel en enkel vanaf de rand van het water op forel te vissen in de Vesder stroomafwaarts de "pont de l'Epargne" te Verviers.

Deze afwijking wordt voor de jaren 2011, 2012 en 2013 toegekend.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Namen, 22 april 2011.

B. LUTGEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^