Ministerieel Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2006003421
pub.
08/09/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

22 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan


De Minister van Financiën, Gelet op de Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad van 27 mei 2002 tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad tot instelling van een verbod op de uitvoer van bepaalde goederen en diensten naar Afghanistan, tot versterking van het verbod op vluchten en de bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen ten aanzien van de Taliban van Afghanistan;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 1210/2006 van de Commissie van 9 augustus 2006 tot zevenenzestigste wijziging van Verordening (EG) nr. 881/2002 van de Raad tot vaststelling van bepaalde specifieke beperkende maatregelen tegen sommige personen en entiteiten die banden hebben met Usama bin Laden, het Al-Qa'ida-netwerk en de Taliban, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 467/2001 van de Raad;

Gelet op de Resolutie 1267 (1999) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 15 oktober 1999 en in werking getreden op 14 november 1999;

Gelet op de Resolutie 1333 (2000) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 19 december 2000 en in werking getreden op 19 januari 2001;

Gelet op de Resolutie 1390 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 16 januari 2002;

Gelet op de Resolutie 1452 (2002) aangenomen door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties op 20 december 2002;

Gelet op de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties, inzonderheid op de artikelen 1 en 4;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 23 november 2001, 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei en 21 augustus 2006;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat de nieuwe samenvattende lijst opgesteld bij toepassing van de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2002) van de Veiligheidsraad op 2 augustus 2006 aangepast werd door de Mededeling SC/8798 en dat dit de wijziging voor gevolg heeft van de geconsolideerde lijst van entiteiten en/of personen beoogd door de maatregelen van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan;

Overwegende dat het aangewezen is onverwijld deze maatregelen te nemen opdat België zou voldoen aan zijn internationale verplichtingen ter zake middels de voormelde lijst aan te passen, Besluit :

Artikel 1.De geconsolideerde lijst van personen en/of entiteiten, beoogd door de Resoluties 1267 (1999), 1333 (2000) en 1390 (2002), zoals ze vastgesteld werd door het Comité van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, gevoegd bij het ministerieel besluit van 15 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/06/2000 pub. 01/07/2000 numac 2000003382 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten gewijzigd op 1 juli, 26 en 27 september, 24 en 30 oktober, 12 en 14 november, 10 december 2002, 31 januari, 14 en 19 februari, 7, 13, 14 en 17 maart, 23 april, 18 en 23 juni, 17 juli, 11 september, 6 en 27 oktober, 3, 8 en 23 december 2003, 27 januari, 6 en 17 februari, 16 maart, 6 en 23 april, 26 mei, 1 juni, 13 en 30 juli, 2 augustus, 13 oktober, 17 november, 16 december 2004, 5 en 24 januari, 18 februari, 16 maart, 27 en 30 mei, 21 juni, 29, 30 en 31 augustus, 8 september, 6, 26 en 27 oktober, 21 en 24 november, 23 december 2005, 17 januari, 15 en 16 februari, 7 en 10 maart, 16 mei en 21 augustus 2006 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan, wordt door de lijst in bijlage van dit besluit gewijzigd.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 augustus 2006.

Brussel, 22 augustus 2006.

D. REYNDERS

BIJLAGE 1) In de lijst « Natuurlijke personen » wordt de volgende vermelding toegevoegd :« Abu Sufian Al-Salambi Muhammed Ahmed Abd Al-Razziq (ook bekend als (a) Abu Sufian Abd Al Razeq, (b) Abousofian Abdelrazek, (c) Abousofian Salman Abdelrazik, (d) Abousofian Abdelrazik, (e) Abousofiane Abdelrazik, (f) Sofian Abdelrazik, (g) Abou El Layth, (h) Aboulail, (i) Abu Juiriah, (j) Abu Sufian, (k) Abulail, (l) Djolaiba de Sudanees, (m) Jolaiba, (n) Ould El Sayeigh).Geboortedatum : 6.8.1962. Geboorteplaats : (a) Al-Bawgah, Sudan (b) Albaouga, Sudan.

Nationaliteit : Canadees-Sudanees. Paspoort nr. : BC166787 (Canadees paspoort) ». 2) De vermelding « Monib, Abdul Hakim, Maulavi (vice-minister voor Grensaangelegenheden) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Abdul Hakim Monib.Titel : Maulavi. Functie : vice-minister voor Grensaangelegenheden. Geboortedatum : tussen 1973 en 1976.

Geboorteplaats : district Zurmat, provincie Paktia, Afghanistan.

Nationaliteit Afghaans. Overige informatie : heeft zich teruggetrokken uit de Taliban en is lid van de regering geworden, waarin hij het district Zurmat in de Loya Jirga vertegenwoordigt. » 3) De vermelding « Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi.Adres : via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum : 10.8.1965.

Geboorteplaats : Sfax, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Overige informatie : Italiaans fiscaal nummer : BDL MMD 65M10 Z352S » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi. Adres : via Catalani 1, Varese, Italië. Geboortedatum : 10.8.1965. Geboorteplaats : Sfax, Tunesië. Nationaliteit : Tunesië. Paspoort nr. : L965734 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.2.1999 en vervallen op 5.2.2004). Overige informatie : Italiaans fiscaal nummer : BDL MMD 65M10 Z352S. » 4) De vermelding « Kawa Hamawandi (alias Kaua Omar Achmed). Geboortedatum : 1.7.1971. Geboorteplaats : Arbil, Irak. Nationaliteit : Iraaks. Paspoort nr. : Duits internationaal reisdocument (« Reiseausweis ») A 0139243. Overige informatie : in gevangenschap in Kempten, Duitsland. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Kawa Farhad Hamawandi Kanabi Ahmad (ook bekend als (a) Kaua Omar Achmed, (b) Kawa Hamawandi). Geboortedatum : 1.7.1971. Geboorteplaats : Arbil, Irak. Nationaliteit : Iraaks. Paspoort nr. : Duits internationaal reisdocument (« Reiseausweis ») A 0139243. Overige informatie : in gevangenschap in Kempten, Duitsland. » 5) De vermelding « Mustapha Nasri Ait El Hadi.Geboortedatum : 5.3.1962. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : (a) Algerijns, (b) Duits. Overige informatie : zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Mustapha Nasri Ait El Hadi Ben Abdul Kader Ait El Hadi.

Geboortedatum : 5.3.1962. Geboorteplaats : Tunis. Nationaliteit : (a) Algerijns, (b) Duits. Overige informatie : zoon van Abdelkader en Amina Aissaoui. » 6) De vermelding « Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (alias Aouadi, Mohamed Ben Belkacem).Adres : (a) Via A.Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum : 11.12.1974. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L191609 (afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaalidentificatienr : 04643632 afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie : (a) Italiaans fiscaal nummer : DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) veroordeeld tot drie-en-eenhalf jaar in Italië op 11.12.2002 » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi (ook bekend als Mohamed Ben Belkacem Aouadi). Adres : (a) Via A. Masina 7, Milaan, Italië, (b) Via Dopini 3, Gallarate, Italië. Geboortedatum : 11.12.1974.

Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L191609 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.2.1996, vervallen op 27.2.2001). Nationaal identificatienummer : 04643632, afgegeven op 18.6.1999. Overige informatie : (a) Italiaans fiscaal nummer : DAOMMD74T11Z352Z, (b) de naam van zijn moeder is Bent Ahmed Ourida, (c) op 11.12.2002 veroordeeld tot drie-en-een-half jaar gevangenisstraf in Italië. » 7) De vermelding « Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (alias (a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq, (b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad, (c) Aiadi, Ben Muhammad, (d) Aiady, Ben Muhammad, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ben Mohamed, Ayadi Chafig, (g) Abou El Baraa).Adres : (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b) 129 Park Road, London NW8, Engeland, (c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatste geregistreerd adres in Bosnië en Herzegovina). Geboortedatum : (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats : Sfax, Tunesië. Nationaliteit : (a) Tunesisch, (b) Bosnië en Herzegovina.

Paspoort nr. : (a) Ayadi afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, (b) 0841438 (Paspoort Bosnië en Herzegovina afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003). Nationaal identificatienummer : 1292931.

Overige informatie : (a) het adres in België is een postbusnummer, (b) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid; (c) woonachtig in Dublin, Ierland » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Shafiq Ben Mohamed Ben Mohamed Al-Ayadi (ook bekend als (a) Ayadi Chafiq Bin Muhammad, (b) Ben Muhammad Ayadi Chafik, (c) Ben Muhammad Aiadi, (d) Ben Muhammad Aiady, (e) Ayadi Shafig Ben Mohamed, (f) Ayadi AyadiChafig Ben Mohamed, (g) Chafiq Ayadi, (h) Chafik Ayadi, (i) Ayadi Chafiq, (j) Ayadi Chafik, (k) Abou El Baraa). Adres : (a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, München, Duitsland, (b) 129 Park Road, London NW8, Groot-Brittannië, (c) 28 Chaussée De Lille, Moeskroen, België, (d) Street of Provare 20, Sarajevo, Bosnië en Herzegovina (laatste geregistreerd adres in Bosnië). Geboortedatum : (a) 21.3.1963, (b) 21.1.1963. Geboorteplaats : Sfax, Tunesië. Nationaliteit : (a) Tunesisch, (b) Bosnisch. Paspoort nr. : (a) E423362 (Tunesisch paspoort afgegeven in Islamabad op 15.5.1988, vervallen op 14.5.1993), (b) 0841438 (Bosnisch paspoort afgegeven op 30.12.1998, vervallen op 30.12.2003). Nationaal identificatienummer : 1292931. Overige informatie : (a) het adres in België is een postbus. De Belgische autoriteiten verklaren dat deze persoon nooit in België heeft gewoond, (b) naar verluidt woonachtig in Dublin, Ierland, (c) de naam van zijn vader is Mohamed, de naam van zijn moeder is Medina Abid.» 8) De vermelding « Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (alias (a) Sharaabi, Tarek (b) Haroun, (c) Frank).Adres : Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum : 31.3.1970. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L 579603 (afgegeven in Milaan op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienr : 007-99090. Overige informatie : (a) Italiaans fiscaal nummer : CHRTRK70C31Z352U, (b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Tarek Ben Al-Bechir Ben Amara Al-Charaabi (ook bekend als (a) Tarek Sharaabi, (b) Haroun, (c) Frank). Adres : Viale Bligny 42, Milaan, Italië. Geboortedatum : 31.3.1970. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië.

Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L579603 (Tunesisch paspoort afgegeven in Milaan op 19.11.1997, vervallen op 18.11.2002). Nationaal identificatienummer : 007-99090. Overige informatie : (a) Italiaans fiscaal nummer : CHRTRK70C31Z352U, (b) de naam van zijn moeder is Charaabi Hedia. » 9) De vermelding « Noureddine Al-Drissi.Adres : Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum : 30.4.1964. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Noureddine Al-Drissi Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi. Adres : Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum : 30.4.1964.

Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L851940 (Tunesisch paspoort afgegeven op 9.9.1998, vervallen op 8.9.2003). » 10) De vermelding « Ibn Al-Shaykh Al-Libi » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Ibn Al-Shaykh Ali Mohamed Al-Libi Abdul Aziz Al Zar'ani Al Fakhiri (ook bekend als Ibn Al-Shaykh Al-Libi).Adres : Ajdabiya.

Geboortedatum : 1963. Overige informatie : gehuwd met Aliya al Adnan (Syrisch onderdaan). » 11) De vermelding « Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami.Adres : Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna), Italië. Geboortedatum : 20.11.1971. Geboorteplaats : Koubellat, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervalt op 17.2.2009) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Ibrahim Ben Hedhili Al-Hamami Ben Mohamed Al-Hamami. Adres : Via de' Carracci 15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italië. Geboortedatum : 20.11.1971. Geboorteplaats : Koubellat, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : Z106861 (Tunesisch paspoort afgegeven op 18.2.2004, vervalt op 17.2.2009). » 12) De vermelding « Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui (ook bekend als (a) Kamel, (b) Kimo).Adres : (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum : 21.10.1977.

Geboorteplaats : Beja, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervalt op 31.10.2007 » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Kamal Ben Maoeldi Al-Hamraoui Ben Hassan Al-Hamraoui (ook bekend als (a) Kamel, (b) Kimo).Adres : (a) Via Bertesi 27, Cremona, Italië, (b) Via Plebiscito 3, Cremona, Italië. Geboortedatum : 21.10.1977.

Geboorteplaats : Beja, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : P229856 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.11.2002, vervalt op 31.10.2007). » 13) De vermelding « Imad Ben Bechir Al-Jammali.Adres : via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italië. Geboortedatum : 25.1.1968. Geboorteplaats : Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie : Italiaans fiscaal nummer : JMM MDI 68A25 Z352D » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Imad Ben Bechir Al-Jammali Ben Hamda Al-Jammali. Adres : via Dubini 3, Gallarate, Varese, Italië. Geboortedatum : 25.1.1968.

Geboorteplaats : Menzel Temime, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch.

Paspoort nr. : K693812 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.4.1999, vervallen op 22.4.2004). Overige informatie : (a) Italiaans fiscaal nummer : JMMMDI 68A25 Z352D, (b) in gevangenschap in Tunesië. » 14) De vermelding « Riadh Al-Jelassi.Geboortedatum : 15.12.1970.

Geboorteplaats : Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch.

Paspoort nr. : L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Riadh Al-Jelassi Ben Belkassem Ben Mohamed Al-Jelassi. Geboortedatum : 15.12.1970. Geboorteplaats : Al-Mohamedia, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L276046 (Tunesisch paspoort afgegeven op 1.7.1996, vervallen op 30.6.2001). » 15) De vermelding « Faouzi Al-Jendoubi (ook bekend als (a) Said, (b) Samir).Adres : (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum : 30.1.1966.

Geboorteplaats : Beja, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Faouzi Al-Jendoubi Ben Mohamed Ben Ahmed Al-Jendoubi (ook bekend als (a) Said, (b) Samir).Adres : (a) Via Agucchi 250, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië.Geboortedatum : 30.1.1966.

Geboorteplaats : Beja, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : K459698 (Tunesisch paspoort afgegeven op 6.3.1999, vervallen op 5.3.2004). » 16) De vermelding « Tarek Ben Habib Al-Maaroufi (ook bekend als Abu Ismail).Adres : Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek (Brussel), België.

Geboortedatum : 23.11.1965. Geboorteplaats : Ghar el-dimaa, Tunesië.

Nationaliteit : (a) Tunesisch, (b) Belgisch (sinds 8.11.1993).

Paspoort nr. : E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Tarek Ben Habib Al-Maaroufi Ben Al-Toumi Al-Maaroufi (ook bekend als Abu Ismail). Adres : Gaucheret 193, 1030 Schaarbeek, Brussel, België.

Geboortedatum : 23.11.1965. Geboorteplaats : Ghar el-dimaa, Tunesië.

Nationaliteit : (a) Tunesisch, (b) Belgisch (sinds 8.11.1993).

Paspoort nr. : E590976 (Tunesisch paspoort afgegeven op 19.6.1987, vervallen op 18.6.1992). » 17) De vermelding « Lofti Al-Rihani (ook bekend als Abderrahmane). Adres : Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië. Geboortedatum : 1.7.1977.

Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003 » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Lofti Al-Rihani Ben Abdul Hamid Ben Ali Al-Rihani (ook bekend als Abderrahmane). Adres : Via Bolgeri 4, Barni (Como), Italië.

Geboortedatum : 1.7.1977. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië.

Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L886177 (Tunesisch paspoort afgegeven op 14.12.1998, vervallen op 13.12.2003). » 18) De vermelding « Anas al-Liby (ook bekend als AL-LIBI, Anas;ook bekend als AL-RAGHIE, Nazih; ook bekend als ALRAGHIE, Nazih Abdul Hamed; ook bekend als AL-SABAI, Anas), Afghanistan; geboren op 30.3.1964 of 14.5.1964 in Tripoli, Libië; Libisch staatsburger (privépersoon) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Nabih Al-Ruqai'i (ook bekend als (a) Anas Al-Liby, (b) Anas Al-Sibai Al-Libi, (c) Nazih Al-Raghie, (d) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie, (e) Anas Al-Sabai). Adres : Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Afghanistan.

Geboortedatum : (a) 30.3.1964, (b) 14.5.1964. Geboorteplaats : Tripoli, Libië. Nationaliteit : Libisch. Paspoort nr. : 621570.

Nationaal identificatienummer : T/200310. » 19) De vermelding « Faraj Farj Hassan Al Saadi, Viale Bligny 42, Milaan, Italië.Geboorteplaats : Libië. Geboortedatum : 28 november 1980 (alias (a) Mohamed Abdulla Imad. Geboorteplaats : Gaza.

Geboortedatum : 28 november 1980; (b) Muhamed Abdullah Imad.

Geboorteplaats : Jordanië. Geboortedatum : 28 november 1980; (c) Imad Mouhamed Abdullah. Geboorteplaats : Palestina. Geboortedatum : 28 november 1980; (d) Hamza de Libiër) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Faraj Farj Faraj Hassan Hussein Al Saadi Al-Sa'idi (ook bekend als (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza « de Libiër » Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim).Adres : Viale Bligny 42, Milaan, Italië (Imad Mouhamed Abdellah). Geboortedatum : 28.11.1980.

Geboorte-plaats : (a) Libië, (b) Gaza (Mohamed Abdulla Imad), (c) Jordanië (Mohamed Abdullah Imad), (d) Palestina (Imad Mouhamed Abdellah). Nationaliteit : Libisch. » 20) De vermelding « Al-Azhar Ben Mohammed Al-Tlili.Adres : Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum : 1.11.1971. Geboorteplaats : Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009).

Overige informatie : Italiaans fiscaal nummer : TLLLHR69C26Z352G. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Al-Azhar Ben Mohammed Ben Mmar Al-Tlili Ben Abdallah Al-Tlili. Adres : Via Carlo Porta 97, Legnano, Italië. Geboortedatum : 1.11.1971.

Geboorteplaats : Ben Aoun, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch.

Paspoort nr. : Z417830 (Tunesisch paspoort afgegeven op 4.10.2004, vervalt op 3.10.2009). Overige informatie : Italiaans fiscaal nummer : TLLLHR69C26Z352G. » 21) De vermelding « Habib Al-Wadhani.Adres : Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italië. Geboortedatum : 1.6.1970. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002).

Overige informatie : Italiaans fiscaal nummer : WDDHBB70H10Z352O » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Habib Al-Wadhani Ben Ali Ben Said Al-Wadhani. Adres : Via unica Borighero 1, San Donato M.se (MI), Italië. Geboortedatum : 1.6.1970.

Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L550681 (Tunesisch paspoort afgegeven op 23.9.1997, vervallen op 22.9.2002). Overige informatie : Italiaans fiscaal nummer : WDDHBB70H10Z352O. » 22) De vermelding « Imad Ben al-Mekki Al-Zarkaoui (alias (a) Zarga, (b) Nadra).Adres : Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië.

Geboortedatum : 15.1.1973. Geboorteplaats : Tunis (Tunesië).

Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004) » in de lijst « Natuurlijke personen »wordt vervangen door de volgende : « Imad Ben Al-Mekki Al-Zarkaoui Ben Al-Akhdar Al-Zarkaoui (ook bekend als (a) Zarga, (b) Nadra). Adres : Via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italië. Geboortedatum : 15.1.1973. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : M174950 (Tunesisch paspoort afgegeven op 27.4.1999, vervallen op 26.4.2004). » 23) De vermelding « Nabil Ben Attia.Geboortedatum : 11.5.1966.

Geboorteplaats : Tunis, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervalt op 21.8.2006) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Nabil Ben Attia Ben Mohamed Ben Ali Ben Attia. Adres : Tunis, Tunesië. Geboortedatum : 11.5.1966. Geboorteplaats : Tunis, Tunesië.

Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L289032 (Tunesisch paspoort afgegeven op 22.8.2001, vervalt op 21.8.2006). » 24) De vermelding « Lased Ben Heni.Geboortedatum : 5.2.1969.

Geboorteplaats : Libië. Overige informatie : op 11.12.2002 in Italië veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Lased Al As'ad Ben Heni Hani (ook bekend als (a) Lased Ben Heni Low, (b) Mohamed Abu Abda).Geboortedatum : 5.2.1969. Geboorteplaats : Tripoli, Libië. Overige informatie : (a) zaak tegen hem in Duitsland geseponeerd, (b) op 11.11.2002 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf in Italië, (c) professor chemie. » 25) De vermelding « Hamadi Ben Ali Bouyehia (ook bekend als Gamel Mohmed).Adres : Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië. Geboortedatum : (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohmed). Geboorteplaats : (a) Tunesië, (b) Marokko (Gamel Mohmed). Nationaliteit : Tunesisch.

Paspoort nr. : L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Hamadi Ben Ali Ben Abdul Aziz Bouyehia Ben Ali Bouyehia (ook bekend als Gamel Mohamed). Geboortedatum : (a) 29.5.1966, (b) 25.5.1966 (Gamel Mohamed). Adres : Corso XXII Marzo 39, Milaan, Italië.

Geboorteplaats : (a) Tunesië, (b) Marokko (Gamel Mohamed).

Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L723315 (Tunesisch paspoort afgegeven op 5.5.1998, vervallen op 4.5.2003). » 26) De vermelding « Fethi Ben Al-Rabei Mnasri (alias (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu).Adres : (a) Via Toscana 46, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië.Geboortedatum : 6.3.1969.

Geboorteplaats : Nefza, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Fethi Ben Al-Rabei Mnasri Ben Absha Mnasri (ook bekend als (a) Fethi Alic, (b) Amor, (c) Omar Abu). Adres : (a) Via Toscana 46, Bologna, Italië, (b) Via di Saliceto 51/9, Bologna, Italië. Geboortedatum : 6.3.1969. Geboorteplaats : Nefza, Baja, Tunesië. Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : L497470 (Tunesisch paspoort afgegeven op 3.6.1997, vervallen op 2.6.2002). » 27) De vermelding « Saadi Nassim (ook bekend als Abou Anis).Adres : (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, (b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië.Geboortedatum : 30.11.1974. Geboorteplaats : Haidra Al-Qasreen (Tunesië). Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervalt op 27.9.2006) » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Saadi Nessim Nassim Ben Mohamed Al-Cherif Ben Mohamed Saleh Al-Saadi (ook bekend als Abou Anis). Adres : (a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milaan), Italië, (b) Via Cefalonia 11, Milaan, Italië. Geboortedatum : 30.11.1974. Geboorteplaats : Haidra Al-Qasreen, Tunesië.

Nationaliteit : Tunesisch. Paspoort nr. : M788331 (Tunesisch paspoort afgegeven op 28.9.2001, vervalt op 27.9.2006). » 28) De vermelding « Al-Libi Abd Al Mushin, ook bekend als Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr - heeft banden met het Afghan Support Committee en de Revival of Islamic Heritage Society » in de lijst « Natuurlijke personen » wordt vervangen door de volgende : « Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr Abu Bakr Tantoush (ook bekend als (a) Al-Libi, (b) Abd al-Muhsin, (c) Ibrahim Ali Muhammad Abu Bakr, (d) Abdul Rahman, (e) Abu Anas Al-Libi).Adres : district Ganzour Sayad Mehala Al Far. Geboortedatum : 1966. Geboorteplaats : al Aziziyya.

Nationaliteit : Libisch. Paspoort nr. : 203037 (Libisch paspoort afgegeven in Tripoli). Overige informatie : (a) heeft banden met het Afghan Support Committee (ASC) en de Revival of Islamic Heritage Society (RIHS), (b) burgerlijke staat : gescheiden (Algerijnse ex-echtgenote Manuba Bukifa). » Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 22 augustus 2006.

De Minister van Financiën, D. REYNDERS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^