Ministerieel Besluit van 22 augustus 2006
gepubliceerd op 02 oktober 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissies van Toezicht te Sint-Gillis

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2006009742
pub.
02/10/2006
prom.
22/08/2006
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


22 AUGUSTUS 2006. - Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissies van Toezicht te Sint-Gillis


De Minister van Justitie, Gelet op het koninklijk besluit van 4 april 2003 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de nieuwe artikelen 138bis dat bij elke gevangenis een Commissie van Toezicht opricht en 138quinquies betreffende de benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht;

Gelet op het koninklijk besluit van 29 september 2005 tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende het algemeen reglement van de strafinrichtingen, inzonderheid de artikelen 5 en 23 betreffende de onverenigbaarheden van de leden van de Commissies van Toezicht en de Centrale Toezichtsraad;

Gelet op de ministeriële besluiten van 16 mei 2003 en van 2 oktober 2003 houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen;

Gelet op de ministeriële besluiten van 3 juni 2003, 24 juni 2003, 30 juni 2003 en 3 juli 2003 houdende benoeming van de voorzitters van de Commissies van Toezicht;

Gelet op de ministeriële besluiten van 30 juni en 26 september 2003 houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht, Besluit : Enig artikel. Neemt ontslag als lid van de Commissies van Toezicht opgericht bij de gevangenis te Sint-Gillis : - Mevr. F. VANHAMME Brussel, 22 augustus 2006.

Mevr. L. ONKELINX

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^